utrymningsskylt

Utrymningsövning

Rutiner, utbildning och regelbunden övning är nyckelord för att få en utrymningsorganisation att fungera. Vi hjälper dig att öva utrymning med dina kollegor utifrån olika scenarier.

Effektiv utrymningsorganisation, rutiner, utbildning och regelbunden övning

För att säkerställa en trygg utrymning behövs en effektiv utrymningsorganisation. Den skapas genom rutiner, utbildning och regelbunden övning. Vid utrymningsövningen kan deltagarna under lugna och kontrollerade former träna utrymning utifrån verksamhetens rutiner. Samtidigt medvetandegörs deltagarna om problem som kan uppstå i en verklig utrymningssituation.

En utrymningsövning kan genomföras som såväl öppen som dold och innehålla olika försvårande moment. Vid behov eller önskemål kan överenskommet område rökfyllas i syfte att bidra till mer verklighetstroget scenario eller att stävja ett felaktigt utrymningsbeteende.

Mål för utrymningsövning

Efter genomförd utrymningsövning ska personalen:

  • Förstå hur en utrymning ska genomföras och vikten av att ha en väl fungerande och inövad utrymningsorganisation.
  • Förstå problem som kan uppkomma vid utrymning.

Efter övningen sker en utvärdering för att kontrollera om det tekniska brandskyddet (till exempel att utrymningslarm hörs överallt) fungerat och eventuella förbättringsmöjligheter med rutiner, roller och kommunikation.

Övningsfakta utrymningsövning

Tidsåtgång: 1-2 timmar
Plats: I kundens lokaler
Max antal deltagare: Obegränsat

Övrigt: Finns det behov att utveckla rutinerna efter övningen så hjälper vi till med det. Vi kan också tillhandahålla flera observatörer på plats. Övningen planeras och genomförs i samråd med verksamheten och intilliggande verksamheter som kan påverkas.

Du hittar mer information om utbildningen i bifogat produktblad.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom brandsäkerhet

Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller via mejl till brand@securitas.se

Klicka här för att se aktuella datum och för att boka våra öppna utbildningar.
Denna utbildning kan också genomföras på distans.

 

Läs mer om våra utrymningsövningar