vaktare kontrollerar utrymningsvag

Utrymningsledare

Är du utsedd till utrymningsledare på din avdelning eller våningsplan? Vi ger dig en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll. Utbildningen kan kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler.

Vid en brand förändras situationen kritiskt på bara ett par minuter vilket innebär stora risker. För att skapa en effektiv utrymningsorganisation kan det behövas en eller flera utrymningsledare på varje våningsplan eller avdelning. Utrymningsledaren ansvarar för att samtliga medarbetare har lämnat avdelningen eller våningsplanet samt ansvarar för att avlämna rapport vid återsamlingsplatsen. För att utrymningsorganisationen ska fungera krävs det att utrymningsledarna har rätt utbildning och är trygga i sin roll.

Målgrupp för utbildningen utrymningsledare

Utbildningen riktar sig till personer som har en aktiv del i en utrymningsorganisation i händelse av brand eller annan olycka.

Kursmål för utbildningen utrymningsledare

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

  • Förstå vikten av att ha en väl fungerande och inövad utrymningsorganisation.
  • Agera som utrymningsledare.

Kursfakta för utbildningen utrymningsledare

Tidsåtgång: 3 timmar
Plats: I kundens lokaler
Max antal deltagare: 20 personer

Övrigt: Vi kan göra en helt verksamhetsanpassad utbildning utifrån era rutiner och förutsättningar. Efter utbildningen kan vi också genomföra en utrymningsövning för att öva och utvärdera organisationen.

Du hittar mer information om utbildningen i bifogat produktblad.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom brandsäkerhet

Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller via mejl till brand@securitas.se

Klicka här för att se aktuella datum och för att boka våra öppna utbildningar.
Denna utbildning kan också genomföras på distans.

 

Läs mer om vår utbildning för utrymningsledare