brandslackare pa vagg

Systematiskt brandskyddsarbete

Hur sker samordningen av brandskyddsarbetet på din arbetsplats? Finns tydliga rutiner och rollfördelningar eller är det kanske din uppgift att ta fram det? Med vår utbildning för systematisk brandskyddsarbete får du en god grund att bygga vidare på.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) behövs för att skydda ditt företags tillgångar på ett kostnadseffektivt sätt och för att uppfylla lagen om skydd mot olyckor. Det systematiska brandskyddsarbetet innebär att verksamhetens brandrisker hanteras med förebyggande skyddsåtgärder. Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i det systematiska brandskyddsarbetet.

Målgrupp för utbildning systematiskt brandskyddsarbete

Personer som ska planera, leda eller följa upp brandskyddsarbetet. Det kan exempelvis vara chefer i linjeorganisationen eller personer som har samordningsansvar för brandskyddsarbetet.

Kursmål för utbildning systematiskt brandskyddsarbete

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

  • Gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
  • Planera, leda och följa upp brandskyddsarbetet.

Kursfakta för utbildning systematiskt brandskyddsarbete

Tidsåtgång: 6 timmar
Max antal deltagare: 20 personer

Du hittar mer information om utbildningen i bifogat produktblad.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom brandsäkerhet

Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller via mejl till brand@securitas.se

Klicka här för att se aktuella datum och för att boka våra öppna utbildningar.
Denna utbildning kan också genomföras på distans.

 

Läs mer om vår utbildning i systematiskt brandskyddsarbete