Bild på ett svetsningsjobb

Heta arbeten

Ordning och strikta säkerhetsrutiner förebygger skador och olyckor som annars lätt kan uppstå vid heta arbeten. Vår utbildning ger dig det certifikat som du behöver för att utföra heta arbeten, utfärda tillstånd eller verka som brandvakt.

Tillfälliga brandfarliga heta arbeten orsakar årligen brandskador för hundratals miljoner kronor. Att förhindra dessa skador kräver oftast inga avancerade brandskyddsåtgärder, snarare utbildning, ordning och strikta säkerhetsrutiner. Alla inblandade har ett ansvar att förhindra att brand uppstår och försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den som utfärdar tillstånd, utför heta arbeten eller verkar som brandvakt ska kunna uppvisa certifikat. Kursen är utformad enligt Svenska Brandskyddsföreningens föreskrifter för heta arbeten.

Målgrupp för utbildningen heta arbeten

Anställda och entreprenörer som själva utför heta arbeten eller som ska vara brandvakter. Utbildningen vänder sig också till arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av heta arbeten.

Kursmål för utbildningen heta arbeten

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare kunna:

  • Vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.
  • Ansvara för, bevaka och utföra heta arbeten i hela norden.

Godkänd deltagare erhåller certifikat som är giltigt i fem år.

Kursfakta för utbildningen heta arbeten

Tidsåtgång: ca 6.5-8 timmar.
Antal deltagare: åtta personer eller fler.
Pris: 3195 kronor per deltagare
Vi utbildar gärna på plats hos er, kontakta oss för en offert.

Du hittar mer information om utbildningen i bifogat produktblad.

Aktuella kurstillfällen för utbildningen heta arbeten

Klicka här för att komma till anmälningssidan för våra utbildningar inom brandsäkerhet. Välj den utbildning som du vill anmäla dig till så hittar du aktuella utbildningstillfällen i rullistan för datum och ort. Om inget utbildningstillfälle finns angivet eller om du önskar en offert på utbildning på plats hos ditt företag så kontaktar du oss lämpligast per e-post, se kontaktuppgifter till höger.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom brandsäkerhet

Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller via mejl till brand@securitas.se

Klicka här för att se aktuella datum och för att boka våra öppna utbildningar.
Denna utbildning kan också genomföras på distans.