rör med acetylen pa vägg

Föreståndare brandfarlig vara - mindre omfattning

Hantering av brandfarlig vara ska utföras enligt tydliga rutiner för att minimera risker för skador och oavsiktlig brand. Boka in dig på vår utbildning för föreståndare brandfarlig vara för att säkerställa att du har rätt kunskaper för din verksamhet.

Felaktig hantering av brandfarlig vara utgör en mycket stor risk för explosion eller oavsiktlig uppkomst av brand. För att minska risken med brandfarlig vara krävs kunskap om hanteringen. Utifrån Lagen om brandfarliga och explosiva varor kan man utläsa vilka krav som ställs på verksamhetsutövare för att riskerna ska minimeras. Om din verksamhet kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara är du ansvarig för att utse och utbilda en eller flera föreståndare. Den här utbildningen ger föreståndaren god kunskap om brandfarliga varor i mindre omfattning och de risker som hantering av brandfarliga varor innebär.

Målgrupp för utbildningen föreståndare brandfarlig vara

Utbildningen riktar sig i första hand mot föreståndare, ställföreträdande föreståndare och övrig personal som hanterar brandfarlig vara i mindre omfattning.

Kursmål för utbildningen föreståndare brandfarlig vara

Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

  • Förstå gällande lagstiftning och bestämmelser.
  • Förstå föreståndarens ansvar och befogenheter.
  • Känna till riskerna med brandfarliga varor.
  • Ha kännedom om förebyggande skyddsåtgärder.
  • Ha kännedom om åtgärder vid utflöde och andra olyckor.

Kursfakta för utbildningen föreståndare brandfarlig vara

Tidsåtgång: 6 timmar
Max antal deltagare: 20 personer

Du hittar mer information om utbildningen i bifogat produktblad.

Aktuella kurstillfällen för utbildningen föreståndare brandfarlig vara

Klicka här för att komma till vår anmälningssida för utbildningar inom brandsäkerhet. Välj den utbildning som du vill anmäla dig till så hittar du aktuella utbildningstillfällen i rulllistan för datum och ort. Om inget utbildningstillfälle finns angivet eller om du önskar en offert på utbildning på plats hos ditt företag så kontaktar du oss lämpligast per e-post.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom brandsäkerhet

Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller via mejl till brand@securitas.se

Klicka här för att se aktuella datum och för att boka våra öppna utbildningar.
Denna utbildning kan också genomföras på distans.

 

Läs mer om vår utbildning för föreståndare brandfarlig vara