brandskap pa vaggen

Brandskyddskontrollant

Egenkontroller utförs för att säkerställa att brandskyddet fungerar om något skulle inträffa. Vi utbildar dig i rollen som brandskyddskontrollant så att du kan känna dig trygg med uppgiften.

Brandskydd består av flera olika förebyggande skyddsåtgärder som ska hindra eller begränsa konsekvenserna av en brand. En avgörande faktor är att skyddsåtgärderna fungerar när de behövs. För att brandskyddet ska fungera måste egenkontroll och underhåll genomföras. Egenkontrollen är därför en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. Brandskyddskontrollanten är utsedd av den brandskyddsansvariga att bland annat genomföra egenkontrollen av brandskyddet.

Målgrupp för utbildning brandskyddskontrollant

Personer utsedda av brandskyddsansvarig att bland annat genomföra egenkontroller av brandskyddet.

Kursmål för utbildning brandskyddskontrollant

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

  • Förstå och redogöra för innebörden och vikten av systematiskt brandskyddsarbete.
  • Förstå och förklara syftet med egenkontroll av brandskyddet
  • Förstå och förklara syfte och funktion för olika brandskyddsåtgärder och hur dessa ska kontrolleras.
  • Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.
  • Utföra egenkontroll av brandskyddet med stöd av rapporteringssystem, checklista och kontrollinstruktioner.

Kursfakta för utbildning brandskyddskontrollant

Tidsåtgång: 3 timmar
Max antal deltagare: 20 personer

Du hittar mer information om utbildningen i bifogat produktblad.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom brandsäkerhet

Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller via mejl till brand@securitas.se

Klicka här för att se aktuella datum och för att boka våra öppna utbildningar.
Denna utbildning kan också genomföras på distans.

 

Läs mer om vår utbildning för brandskyddskontrollanter