radgivning for brandskydd

Brandskyddsinformation

Förebygg säkerhetstänkandet och öka medvetenheten om brandskydd hos dina medarbetare med vår utbildning brandskyddsinformation. Boka redan idag.

För att undvika att bli en del av statistiken över brandskador som årligen rapporteras till försäkringsbolagen kan du förebygga säkerhetstänkandet och öka medvetenheten om brandskydd hos din personal genom att boka in kursen brandskyddsinformation. Kursen ger dina medarbetare kunskap om hur de ska agera för att förhindra en brand så att skadan begränsas. Kursen är helt teoretisk och utgör en förkortad variant av grundläggande brandskyddsutbildningen. Kursen passar alla som vill få den absolut nödvändigaste kunskapen om brandskydd.

Kursmål för brandskyddsinformation

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

  • Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.
  • Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd.
  • Förstå hur SBA-arbetet bedrivs samt det individuella ansvaret.
  • Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med brandgaser i relation till tiden för en utrymning och möjlighet att släcka en brand.
  • Förstå hur man ska agera vid en brand.

Kursfakta för brandskyddsinformation

Tidsåtgång: cirka 1-2 timmar
Plats: I kundens lokaler
Max antal deltagare: 40 personer

Du hittar mer information om utbildningen i bifogat produktblad.

Kundanpassad utbildning för brandskyddsinformation

Kursen kan anpassas efter specifik målgrupp till exempel företag, industri eller vårdanläggningar. Vid kundanpassad utbildning genomför vår instruktör och brandskyddsansvarig hos dig först en SBA-rond i dina lokaler. Genomgång sker av byggnad, verksamhet, risker, utrymningsvägar och rutiner. Utbildningen anpassas därefter till byggnaden, verksamheten och personalens uppgifter.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom brandsäkerhet

Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller via mejl till brand@securitas.se

Klicka här för att se aktuella datum och för att boka våra öppna utbildningar.
Denna utbildning kan också genomföras på distans.

 

Läs mer om vår utbildning brandskyddsinformation