kontroll av brandslackare

Brandskyddsansvarig fördjupning

Anmäl dig till vår utbildning brandskyddsansvarig fördjupning och vi ger dig kännedom om lagar och regelverk samt kunskap om hur du arbetar systematiskt med verksamhetens brandskydd för att minimera risker och för att rädda värden om en brand uppstår.

Utbildningen brandskyddsansvarig fördjupning riktar sig till dig som ansvarar för brandskyddsarbetet på ett medelstort företag där verksamheten anses inte ha en komplicerad riskbild. Utbildningen tar sin utgångspunkt i systematiskt brandskyddsarbete med förebyggande brandskydd och åtgärder i händelse av brand. Efter utbildningen kan du bland annat agera som föreståndare för brandfarlig vara, anläggningsskötare för brandlarm samt tillståndsgivare för heta arbeten.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer med en befattning där brandskyddsansvarig är en tillika uppgift, exempelvis EHS manager, fastighetsansvarig, underhållsansvarig, teknisk chef eller säkerhetschef.

Kursinnehåll

  • Fördjupad kunskap om brands villkor och brandförloppet
  • Lagstiftning, föreskrifter, praxis och standards
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Automatiska brand- och utrymningslarm samt sprinkler
  • Risk- och krishantering
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Föreståndarutbildning brandfarlig vara
  • Heta arbeten-certifikat och försäkringsregler

Utbildningen genomförs under fyra dagar på konferenscenter Tre Rosor med tillhörande övningsfält i Rosersberg utanför Stockholm. Utbildningen är öppen för deltagare från olika verksamheter.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom brandsäkerhet

Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller via mejl till brand@securitas.se

Klicka här för att se aktuella datum och för att boka våra öppna utbildningar.

Läs mer om utbildningen brandskyddsansvarig fördjupning