vaktare vid brandanlaggning

Anläggningsskötare brandlarm

Ansvarar du för brandlarmet i din verksamhet och/eller månads- och kvartalsprov? Vår utbildning ger dig värdefulla kunskaper för skötsel och underhåll av brandlarm så att du kan känna dig trygg i din roll.

Ett brandlarm är ett viktigt system som bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader. För att effektiviteten ska upprätthållas ska det minst finnas två utsedda anläggningsskötare för skötsel och underhåll som en del av det systematiska brandskyddsarbetet. Den här utbildningen ger anläggningsskötaren rätt kunskap för att bli trygg i sin roll.

Målgrupp för utbildningen anläggningsskötare brandlarm

Utbildningen vänder sig till den person på företaget som är ansvarig för brandlarmet och de personer som ska utföra månads- och kvartalsprov av brandlarmet. Utbildningen är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens regler.

Kursmål för utbildningen anläggningsskötare brandlarm

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare:

  • Ha kännedom om regelverk kring brand- och utrymningslarm.
  • Förstå brand- och utrymningslarmets uppbyggnad och funktion.
  • Förstå omfattning av erforderliga skötsel- och underhållsåtgärder.
  • Kunna ansvara för brandlarmanläggning och att skötsel och underhåll utförs.
  • Kunna arbeta systematiskt för att minska risken för onödiga larm.
  • Ha förmåga att hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalsprov.

Kursfakta för utbildningen anläggningsskötare brandlarm

Datum: (Aktuella datum hittar du via nedan länk - klicka sedan på "öppna kurser" och välj utbildning)
Kurstid: 8:00 – 16:30
Max antal deltagare: 12 personer
Pris: 2 995 kronor per deltagare

Du hittar mer information om utbildningen i bifogat produktblad.

Aktuella kurstillfällen för utbildningen anläggningsskötare brandlarm

Klicka här för att komma till anmälningssidan för våra utbildningar inom brandsäkerhet. Välj den utbildning som du vill anmäla dig till så hittar du aktuella utbildningstillfällen i rulllistan för datum och ort. Om inget utbildningstillfälle finns angivet eller om du önskar en offert på utbildning på plats hos ditt företag så kontaktar du oss lämpligast per e-post.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom brandsäkerhet

Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller via mejl till brand@securitas.se

Klicka här för att se aktuella datum och för att boka våra öppna utbildningar.
Denna utbildning kan också genomföras på distans.

 

Läs mer om vår utbildning för anläggningsskötare