Securitas säkrar dina hemkvarter

Känner du dig trygg där du bor eller undviker du att gå ut om kvällen? Nu kan du söka till Securitas Trygghetsvecka och erhålla gratis områdesbevakning där du bor.

Nästan en tredjedel av Sveriges befolkning oroar sig för brottsligheten i samhället idag. Urbaniseringen i landet innebär att samhällsservicen i mindre städer och på landsbygden urholkas och grundläggande funktioner som polis och räddningstjänst har svårt att räcka till. Än mindre arbeta förebyggande genom närvaro och preventiva åtgärder. Men människorna som bor kvar på landsbygden och i mindre städer förtjänar också att känna sig trygga och säkra i sina hemkvarter.

Branschledande på säkerhet
Securitas har skyddat hem, arbete och samhälle sedan 1934. Våra ledord ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet är något vi värderar högt och något som har väglett oss i vårt arbete sedan företaget grundades för mer än 80 år sedan av Erik-Philip Sörensen. För honom var det självklart att Securitas skulle vara en samhällsaktör, även bortom åtagandet för våra kunder. Och därför vill vi fortsätta att spela en aktiv roll i det samhälle vi är en del av.

Securitas har lång erfarenhet av att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande i mer än 170 kommuner i Sverige idag. Ibland är insatserna relativt små men får ändå betydande och positiva effekter på såväl brottslighet som upplevt trygghet, om det görs på rätt sätt. Nu har du möjlighet att ta ansvar för din ort eller kommun genom att berätta för oss om din otrygghet och vad som gör att du känner oro. På så sätt kan du påverka din egen situation samtidigt som du hjälper dina grannar att känna sig tryggare i där ni bor och lever tillsammans.

Vinn gratis områdesbevakning
Under vintern 2018/2019 kan du och din stad få testa på gratis områdesbevakning från Securitas. Denna åtgärd brukar ha ett mycket positivt utfall och har bevisats förebygga brott och öka tryggheten kvälls- och nattetid. Våra bilburna väktare kommer patrullera området löpande under en fastställd period och på så sätt arbeta brottsförebyggande genom närvaro och ökade iakttagelser. Målet är att med en konkret åtgärdsplan, skapa en dialog med makthavare på orten, så att du och dina medmänniskor ska kunna känna er trygga där ni bor.  

Berätta för oss om din oro. Vi gör mer än att lyssna.

Du ansöker enklast genom att fylla i nedan formulär. Berätta kort om din situation och varför du känner dig otrygg. Om du vet får du gärna berätta hur säkerhetsåtgärderna ser ut idag i din kommun. Vi behöver också dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig och höra mer om din situation.

Det går också bra att skicka brev till oss genom att posta din ansökan till:

Securitas Sverige AB
att: Trygghetsveckan
Box 12516
102 29 Stockholm

 

Regler: Genom att ansöka till Securitas Trygghetsvecka ger du oss rätten att hantera dina personuppgifter. Läs mer om hur Securitas hanterar dina personuppgifter här. Du ger också Securitas Sverige AB rätten att ta fram bild- och videomaterial kring projektet där Securitas äger rätten till upphovsmaterialet som kan komma att användas i marknadsförings-, opinionsbildnings- och utbildningssyfte.

 

Ansök till Securitas Trygghetsvecka genom att fylla i nedan formulär
*
*
*
*
*
*

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär samtycker du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer