Securitas säkrar dina hemkvarter

Känner du dig trygg där du bor eller undviker du att gå ut om kvällen? Nu kan du som privatperson söka till Securitas Trygghetsvecka och erhålla kostnadsfri områdesbevakning.

Nästan en tredjedel av Sveriges befolkning oroar sig för brottsligheten i samhället idag. Urbaniseringen i landet innebär att samhällsservicen i mindre städer och på landsbygden urholkas och grundläggande funktioner som polis och räddningstjänst har svårt att räcka till. Än mindre arbeta förebyggande genom närvaro och preventiva åtgärder. Men människorna som bor kvar på landsbygden och i mindre städer förtjänar också att känna sig trygga och säkra i sina hemkvarter.

Branschledande på säkerhet
Securitas har skyddat hem, arbete och samhälle sedan 1934, och våra ledord, ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, är något vi värderar högt och något som har väglett oss i vårt arbete sedan företaget grundades av Erik-Philip Sörensen för mer än 80 år sedan. För honom var det självklart att Securitas skulle vara en samhällsaktör, även bortom åtagandet för våra kunder. Därför vill vi fortsätta att spela en aktiv roll i det samhälle vi är en del av.

Securitas arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande i mer än 170 kommuner i Sverige idag. Ibland är insatserna relativt små men får ändå betydande och positiva effekter på såväl brottslighet som upplevt trygghet, om det görs på rätt sätt. Nu har du som privatperson möjlighet att ta ansvar för din ort eller kommun genom att berätta för oss om din otrygghet och vad som gör att du känner oro. På så sätt kan du påverka din egen situation samtidigt som du hjälper dina grannar att känna sig tryggare i där ni bor och lever tillsammans.

Vinn gratis områdesbevakning
Under vintern 2018/2019 kan du och din stad få testa på kostnadsfri områdesbevakning från Securitas. En åtgärd som brukar ha mycket positivt utfall och har bevisats förebygga brott och öka tryggheten kvälls- och nattetid. Våra bilburna väktare kommer genom närvaro och ökade iaktagelser patrullera området löpande under en tidsbegränsad period och vi kommer även inleda en dialog med lokala makthavare på orten och förhoppningsvis kunna påvisa lösningsförslag så att du och dina medmänniskor ska känna er tryggare framöver. 

Berätta för oss om din oro. Vi gör mer än att lyssna.

Du ansöker enklast genom att fylla i nedan formulär där du berättar kort om din situation och varför du känner dig otrygg. Om du vet så får du gärna berätta hur säkerhetsåtgärderna ser ut i din kommun idag. Vi behöver också dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig och höra mer om din situation. Vi behöver din ansökan senast den 31 januari 2019.

Vill du inte fylla i formuläret digitalt?

Då går det bra att skicka brev till oss genom att posta din ansökan till nedan adress. Där du berättar om din sitation (max 1 A4) samt kontaktuppgifter till dig.

Posta din ansökan till:

Securitas Sverige AB
att: Securitas Trygghetsvecka
Box 12516
102 29 Stockholm

Regler: Genom att ansöka till Securitas Trygghetsvecka ger du oss rätten att hantera dina personuppgifter. Läs mer om hur Securitas hanterar dina personuppgifter här. Du ger också Securitas Sverige AB rätten att ta fram bild- och videomaterial kring projektet där Securitas äger rätten till upphovsmaterialet som kan komma att användas i marknadsförings-, opinionsbildnings- och utbildningssyfte.

Ansök till Securitas Trygghetsvecka genom att fylla i nedan formulär
*
*
*
*
*
*

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär samtycker du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer