Jourmontortekniker vid bil

Jourmontör

Securitas Jourmontör erbjuder fastighetsservice och fastighetsjour i Stockholms län. Vi har mer än 50 års erfarenhet av branschen och av att trygga stora värden. Hos oss hittar du samtliga behörigheter inom fastighetsservice och våra fastighetstekniker är kvalificerade att utföra allt från ”första hjälpen” till fullständiga reparationer. Vi kan lösa i stort sett alla akuta problem som kan uppstå i din fastighet – dygnet runt, året om.

Jourmontör är en avdelning inom Securitas Sverige och har varit en del av företaget sedan 1983. Vi är verksamma i Stockholms län eller på geografiska platser som vi kommer överens med dig om att utföra uppdrag. Vi har mer än 50 års erfarenhet av fastighetsbranschen och vi utför cirka 60 000 akuta jourutryckningar varje år. Vår renodlade larmcentral för fastighetsärenden fungerar som spindeln i nätet och vi är vana att skydda stora värden – varje dag.

Vi vet hur omständligt det kan vara med många och olika leverantörer. Vi erbjuder dig därför en bekymmersfri helhetslösning till konkurrenskraftiga priser.

Hur kan vi hjälpa dig?

Fastighetsservice

Behöver du stöttning med fastighetsservice eller fastighetsjour, för längre åtaganden eller när din fastighetsskötare själv inte är anträffbar? Vi erbjuder fastighetsservice med allt från enklare fastighetsskötsel till avancerad teknisk drift. Våra fastighetstekniker är kvalificerade inom samtliga delar av fastighetsservice såsom el, vvs, gas, styr och reglering, värme, ventilation och kyla med mera och även utbildade anläggningsskötare för automatiska brandlarm och sprinklers samt certifierade brandtekniker.

Fastighetsjour

Akuta jourärenden kan uppstå dag som natt. Som kund hos oss har du två stora fördelar; tillgång till vår renodlade larmcentral för fastighetsärenden och tillgång till våra utbildade servicetekniker. Vi erbjuder dig snabb och effektiv fastighetsjour i hela Stockholms län. Våra jourmontörer är kvalificerade att utföra allt från ”första hjälpen” till fullständiga reparationer och är redo att rycka ut vare sig du behöver en vvs-, el- eller gasinstallatör. Vi har servicebilar utspridda över hela Stockholm vilket ger en kort inställelsetid så att vi kan minska risken för följdskador på fastigheten.

Larmcentral

I vår rikstäckande och renodlade larmcentral för fastighetsärenden finns våra specialutbildade operatörer för felanmälan, telefonavhjälpning och rådgivning. Larmcentralen är bemannad dygnet runt alla dagar på året för att hjälpa dig och dina hyresgäster på bästa sätt. Till oss kan du bland annat koppla dina driftlarm, hisslarm och ditt brandlarm. Larmcentralen ansvarar för samordning av insatserna och förmedlar inkomna larm eller felanmälningar till ansvarig fastighetstekniker med aktuell behörighet för åtgärd. För dig som är verksam i Stockholm klicka här för att läsa mer om vår larmcentral för fastighetsärenden. För dig som är verksam i övriga Sverige klicka här för att läsa mer om vår larmcentral och klicka här för att läsa mer om vår servicecentral.

Kontakt

Larmcentral Jourmontör

Akuta ärenden jourtid
Telefon 08-657 77 00
Fax 08-657 77 10
larmcentral@jourmontor.se

 

Kundtjänst Jourmontör

Vardagar 07:00-17:00
Telefon 08-657 77 01
Fax 08-657 77 10
kundtjanst@jourmontor.se

Securitas Jourmontör - full service inom fastighetsjour och fastighetsservice, dygnet runt, året om.