vaktare kontrollerar brandslackare

Det är dags att kontrollera din brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet för att säkerställa att den fungerar. Du testar lätt genom att trycka in testknappen på din brandvarnare. Den 1 december är det brandvarnardagen för att uppmärksamma vikten av att kontrollera brandvarnare regelbundet.

Brandvarnardagen är en nationell temadag som infaller den 1 december varje år efter ett beslut i Nordiska ministerrådet 2010. Anledningen är att man vill uppmana alla att skaffa brandvarnare och att testa dem varje månad.

Brandvarnaren är en billig livförsäkring

Under vintermånaderna och framför allt tiden runt jul tänder vi mer levande ljus än vanligt och det är också under den här tiden som de flesta bostadsbränderna inträffar. Brandvarnare larmar snabbt och med en fungerande brandvarnare kan du vinna tid och hinna ta dig ut ur huset eller hinna släcka branden innan den vuxit sig för stor.

Så här testar du din brandvarnare

På varje brandvarnare finns en testknapp. När du trycker in knappen ska du få en signal som kvitto på att brandvarnaren fungerar som den ska. Får du ingen signal är det läge att byta batterierna. Testa brandvarnaren också direkt när du bytt batterierna för att säkerställa att brandvarnaren fungerar. Får du fortfarande ingen signal bör du köpa en ny brandvarnare. Du bör testa din brandvarnare regelbundet, helst varje månad. 

Placering av brandvarnare i hemmet

De flesta bostadsbränder börjar i köket. Vi rekommenderar dig därför att ha en brandvarnare i närmaste rum intill köket för att få så tidig varning som möjligt. Ha även brandvarnare i eller intill sovrummet för att kunna höra larmsignalen när du sover. Har du flera våningar i din bostad ska du ha minst en brandvarnare per våningsplan. Om det finns trappor i bostaden bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.

Brandsläckare och brandfilt är också lämpliga att ha hemma ifall en brand skulle uppstå.