Vi hjälper dig att göra din värld tryggare

Securitas utvecklas till ett syftesdrivet företag och resan börjar inifrån. Under 2019 frågade vi hundratals medarbetare på Securitas varför de går till jobbet och vad det är som förenar så många människor över lands- och kontinentgränserna. Svaren på dessa frågor återspeglas i vårt nya syfte: Vi hjälper till att göra världen tryggare.

Vårt syfte förenar oss

Securitas grundades 1934 och det är mycket som har förändrats sedan dess. Ändå förblir vårt grundläggande synsätt oförändrat. Precis som förr grundar sig allt vi gör i dag på våra starka värderingar – Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet – som har hjälpt oss att säkerställa internationella affärsframgångar i årtionden.

"Vårt syfte besvarar frågan varför. Varför finns Securitas? Varför går vi upp på morgonen och tar – med stolthet – på oss uniformen? Vårt syfte har en viktig roll i hur vi utformar vår strategi och hur vi agerar. Vårt syfte förenar oss. Vårt syfte handlar om vilka vi är och vad vi vill uppnå" säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef för Securitas AB.

Säkerhet är en grundläggande förutsättning för att vi alla ska kunna njuta av tillvaron tillsammans med familj och vänner samt göra ett bra jobb. Hoten mot vår säkerhet ökar ständigt och blir alltmer komplexa. Därför har vårt löfte på Securitas att hjälpa till att göra kundernas värld tryggare större betydelse nu än någonsin tidigare.

Starka etiska standarder

Från allra första början satte vår grundare Erik Philip-Sörensen höga etiska normer. Han sökte ständigt efter ny teknik och hade fokus på etiken i arbetet. Våra etiska normer formulerades i våra värderingar. De lever fortfarande vidare som grundprinciperna i allt vi gör och symboliseras av de röda prickarna i vår logotype.

Global ledare

Vi har utvecklats till ett av de världsledande och mest avancerade säkerhetsföretagen. I dag är vi stolta över att skydda både säkerhet och välfärd över hela världen.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss