Securitas security guard Las Vegas

Vi säkrar vår verksamhet för våra medarbetare, våra kunder och våra kunders kunder

Securitas uppdrag är att skydda hem, arbetsplatser och samhällen och vår verksamhet baseras på tre grundläggande värderingar: ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. Det är vårt ansvar att säkerställa att vår verksamhet hela tiden efterlever våra värderingar och etiska regler och det är vårt ansvar att ge våra medarbetare en kanal för att rapportera eventuella överträdelser så att vi kan komma till rätta med problem i verksamheten.

Rapporteringssystem för medarbetare

Vi är stolta över våra medarbetare och vi vill att de ska veta att deras röster är viktiga i vårt företag. Vi förlitar oss på att våra medarbetare ska hjälpa oss genom att göra sig hörda när en situation som hotar våra grundläggande värderingar, etik och vårt rykte uppstår. När en medarbetare rapporterar överträdelser och problem ger han eller hon oss den information som krävs för att åtgärda situationen. Det är därför vi upprättat ett rapporteringssystem för våra medarbetare.

Ytterligare kommunikationskanal

Hemsidan för Securitas integritetslinje är tillgänglig dygnet runt, alla dagar, men den är inte avsedd att ersätta ledningens ansvar, utan är ett komplement. Vi uppmuntrar våra medarbetare att rapportera överträdelser till sin arbetsledare, chef, lokala HR-representant eller den lokala juristen eller riskansvarige. Vi tillhandahåller denna ytterligare kommunikationskanal för att ge våra medarbetare en alternativ väg att rapportera överträdelser. Klicka här för att komma till webbsidan för Securitas integritetslinje.