Securitas ordningsvakt bland taxibilar på flygplats

Securitas Integritetslinje

Securitas har ett avgörande ansvar att säkerställa att verksamheten hela tiden efterlever våra värderingar och etiska regler. Det är också vårt ansvar att ge medarbetare en möjlighet att kunna rapportera eventuella överträdelser så att vi kan komma till rätta med problem som kan uppstå i verksamheten.

Rapporteringssystem för medarbetare

Securitas uppdrag är att skydda hem, arbetsplatser och samhällen i Sverige och vår verksamhet grundas i tre grundläggande värderingar: ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet.Vi är givetvis stolta över våra medarbetare och det är viktigt att alla som arbetar hos oss kan göra sin röst hörd om något skulle gå felaktigt till.

Vi förlitar oss därför på att medarbetare hjälper oss genom att göra sig hörda när en situation som hotar våra grundläggande värderingar, etik och vårt rykte uppstår. När en medarbetare rapporterar överträdelser och problem ger han eller hon oss den information som krävs för att åtgärda situationen. Vi har därför upprättat ett rapporteringssystem för våra medarbetare för att förrenkla möjligheten att inkomma med synpunkter och kommentarer.

Ytterligare kommunikationskanal

Securitas integritetslinje är tillgänglig dygnet runt men den ersätter inte ledningens ansvar, utan fungerar som ett komplement. Vi uppmuntrar våra medarbetare att rapportera överträdelser till sin arbetsledare, chef, lokala HR-representant eller en lokal jurist/riskansvarig. 

Klicka här för att komma till webbsidan för Securitas integritetslinje.