vaktare i samtal med besokare

Vårt ansvar

Säkerhetstjänster erbjuder konkreta sociala och ekonomiska fördelar - inte bara för våra kunder, utan för samhället som helhet. För Securitas är hållbar verksamhet grunden för långsiktig tillväxt, där verksamheten ska vara hållbar, inte bara ekonomiskt, utan även socialt och miljömässigt. För oss är det sociala ansvaret (CSR) en integrerad del i vårt dagliga arbete.

Hållbar verksamhet

Securitas har verksamhet i 58 länder med mer än 345 000 medarbetare över hela världen. Att vara en ansvarsfull och stabil arbetsgivare är en prioritet, men vi måste också bedriva vår verksamhet på ett etiskt sätt, ta hänsyn till vår miljöpåverkan och erbjuda högkvalitativa tjänster. Först då kommer alla delar av vår verksamhet att vara hållbara.

Securitas bedriver ansvarsfull och ofta känslig verksamhet där våra riktlinjer för värderingar och etik vägleder oss i vårt arbete och hjälper oss att upprätthålla och främja en hög etisk affärsstandard. Kompletterande styrdokument har upprättats såsom policy mot korruption och en utsläppspolicy för de fordon som köps eller hyrs in av oss som företag.

Securitas strävar efter att vara ett ansvarsfullt, ärligt och transparent företag och vi uppmuntrar en löpande dialog med våra intressenter - från kunder och leverantörer till politiska beslutsfattare.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss