vaktare i samtal med besokare

Vårt ansvar

Säkerhetstjänster erbjuder konkreta sociala och ekonomiska fördelar - inte bara för våra kunder, utan för samhället som helhet. För Securitas är hållbar verksamhet grunden för vår långsiktiga tillväxt. Verksamheten ska vara hållbar, inte bara ekonomiskt, utan även socialt och miljömässigt. För oss är det sociala ansvaret (CSR) en integrerad del av vårt vardagliga arbete.

Hållbar verksamhet

Securitas har verksamhet i 53 länder och har mer än 335 000 medarbetare globalt. Att vara en ansvarsfull och stabil arbetsgivare är en prioritet, men vi måste också bedriva vår verksamhet på ett etiskt sätt, ta hänsyn till vår miljöpåverkan och erbjuda högkvalitativa tjänster. Först då kommer alla delar av vår verksamhet att bli hållbara.

Securitas bedriver ansvarsfull och ofta känslig verksamhet. Securitas riktlinjer för värderingar och etik vägleder oss i vårt arbete och hjälper oss att upprätthålla och främja en hög etisk affärsstandard. Kompletterande styrdokument har också upprättats såsom policy mot korruption och en utsläppspolicy för de fordon som köps eller hyrs in av Securitas.

Securitas strävar efter att vara ett ansvarsfullt, ärligt och transparent företag och vi uppmuntrar en löpande dialog med våra intressenter - från kunder till leverantörer och politiska beslutsfattare.

Hållbarhetsredovisning 2016

Securitas strävar efter att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete och vår kommunikation. Vår hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI) riktlinjer för räkenskapsåret 2016 utgör en del av detta mål.

Du hittar Securitaskoncernens hållbarhetsredovisning på koncernens webbsida. Klicka här för att läsa Securitaskoncernens hållbarhetsredovisning. Klicka här för att läsa mer om Securitas ansvar här.

Kontakta oss för mer information
*
*
*

* Obligatoriskt fält