vaktare i samtal med besokare

Våra värderingar

Securitas tre grundläggande värderingar är ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. De fungerar som vägledning för alla våra medarbetare vilket i sin tur inger förtroende hos kunder, kollegor och samhället vi verkar i.

Vår verksamhet bygger på tre grundläggande värderingar, men vad menar vi med dem? Här kan du läsa mer om respektive värdeord och varför det är viktigt för oss.

Ärlighet

En medarbetare på Securitas är ärlig och därför betrodd att arbeta oövervakad på kundernas anläggningar och med värdefull egendom. Securitas ger aldrig avkall på kravet på ärlighet. Ärlighet innebär även att öppet säga sin mening, att rapportera oegentligheter och inte undanhålla relevant information.

Vaksamhet

Att vara professionell innebär att se, höra och utvärdera. En medarbetare på Securitas är alltid vaksam och lägger ofta märke till sådant som andra inte ser. Vaksamheten är nödvändig för att uppmärksamma potentiella risker eller incidenter som inträffar på kundernas anläggningar.

Hjälpsamhet

En medarbetare på Securitas hjälper gärna till, även när det inte är direkt relaterat till hans eller hennes arbete. En medarbetare på Securitas hjälper alltid till vid incidenter som kräver ingripande. Det ingår i vår strävan att göra livet säkrare.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss