Manlig ordningsvakt talar i radio i ett köpcentrum

Securitas löfte om den offentliga affären

Vi på Securitas har tagit ett strategiskt viktigt inriktningsbeslut som stödjer vår målsättning inför 2020 – vårt löfte inför den offentliga affären. Vi vill vinna kontrakt genom att vara den mest konkurrenskraftiga och affärsmässiga leverantören och inte genom att använda oss av ”LOU-taktik”. Vi lovar därför under en upphandling att exempelvis initiera en öppen dialog och att påtala felaktigheter som riskerar att skada konkurrens på lika villkor.

Vi på Securitas har tagit ett strategiskt viktigt inriktningsbeslut som stödjer vår målsättning inför 2020 – vårt löfte inför den offentliga affären.

Den offentliga affären utgör cirka 50 % av vår avtalsportfölj i Sverige, men har en betydligt lägre lönsamhet än våra genomsnittliga affärer. Anledningen till det är till stor del brist på kommunikation i rätt tid mellan oss i branschen och beställarna på marknaden, mot bakgrund av ett ibland onödigt komplicerat regelverk (LOU).

Ibland upplever jag att rädslan över att ”göra fel”, är större än viljan att göra en god affär för två parter, och den rädslan drabbar oss fruktansvärt hårt. De enda vinnarna i den ekvationen är de juridiska ombuden som möts i Förvaltningsrätten och i Kammarrätten.

Konsekvenserna av en utebliven dialog skapar begreppsförvirringar och kontraproduktiva kravställningar som inte för vare sig våra beställare eller oss själva närmre våra mål. För att skapa bättre förutsättningar till en produktiv dialog, vill vi på Securitas genom vårt löfte, visa att vi kommer att ta ett större ansvar i den processen, och vi utgår från att våra medparter på beställarsidan vill möta oss med samma respekt och lika hög ambition.

Jag vill även passa bollen vidare till mina branschkollegor, och föreslå att också de tar fram liknande policys för deras arbete med den offentliga marknaden. Min förhoppning är därigenom att branschen som helhet kan ta ytterligare några kliv framåt, i vår gemensamma ambition att skydda hem, arbete och samhälle på ett ansvarsfullt sätt.

Joachim Källsholm vd Securitas Sverige AB