vaktare ronderar kontor

Vi är ett certifierat bevakningsföretag

Securitas Sverige är en trygg säkerhetsleverantör. Vi är ett auktoriserat bevakningsföretag och vi är certifierade enligt olika normer och regelverk.

Auktorisation

Securitas Sverige AB är ett auktoriserat bevakningsföretag via Länsstyrelsen.

Securitas Sverige AB, 556108-6082, är auktoriserat som bevakningsföretag enligt 1 § första stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag. Auktorisationen innefattar idag följande verksamhetsslag:

 • Stationär och ronderande bevakning
 • Värdetransport
 • Butikskontroll
 • Bevakning av enskild person för dennes skydd
 • Ordningshållning
 • Skyddsvakt
 • Larmcentral
 • Bevakning med stöd av förordnande enligt lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
 • Bevakning med stöd av förordnande enligt lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
 • Bevakning med stöd av förordnande enligt lagen (2006:1209) om hamnskydd
 • Bevakning med stöd av förordnande enligt lagen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen

Securitas Sverige AB har dessutom auktorisation för utbildningsverksamhet med följande utbildningsslag:

 • Utbildning i bevakning av enskild person för dennes skydd enligt bilaga 6, RPSFS 2012:18, FAP 573-1
 • Utbildning för hundförare enligt bilaga 9, RPSFS 2012:18, FAP 573-1
 • Utbildning i handhavande av skjutvapen enligt bilaga 11, RPSFS 2012:18, FAP 573-1

Företagets verksamhetsområde omfattar hela riket.

På Länsstyrelsens webbsida kan du läsa mer om vilka krav som ett bevakningsföretag ska uppfylla för att auktoriseras. Klicka här för att komma till Länsstyrelsens webbsida

Certifiering

Securitas Sverige AB är certifierade enligt olika standarder och regelverk.

Klicka här för att komma till SBSC:s sida för certifierade säkerhetsleverantörer.

ISO-certifiering

Securitas Sverige är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.