Securitas security Denmark

Securitas globala verksamhet

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 58 länder, inklusive den kinesiska regionen Hong Kong.

Grunden till våra framgångar, och en hörnsten i vår företagsfilosofi, är kunskap.

Securitas har kunder inom en mängd branscher och segment. Vår kärnverksamhet är säkerhetstjänster och de huvudsakliga verksamhetsgrenarna är:

  • Stationär bevakning
  • Mobila tjänster
  • Larmövervakning
  • Tekniklösningar
  • Konsulttjänster och säkerhetsutredningar

Securitaskoncernen i korthet

Storlek

Vi är drygt 370 000 medarbetare i 58 länder inklusive den kinesiska regionen Hong Kong. Oavsett var i världen vi är verksamma, arbetar vi alla för att skapa trygghet för hem, arbetsplats och samhälle - dygnet runt. Under 2018 uppgick den totala försäljningen till 101,467 (92 197)MSEK. För mer information kan du läsa årsrapproten för 2018 här nedan.

Securitas års och hållbarhetsredovisning 2018

Finansiell information om Securitas

Är du aktieägare i Securitas eller söker du finansiell information om Securitas? Du hittar all publicerad finansiell information under fliken Investerare på koncernens webbsida. Klicka här för finansiell information om Securitas.

Securitas globalt

Söker du information om vår verksamhet i ett annat land? Du hittar mer information om vår verksamhet i andra länder på Securitaskoncernens webbsida. Läs mer om vår verksamhet i i andra länder här.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss