Securitas security Denmark

Vi finns globalt

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 53 länder.

Grunden till våra framgångar, och en hörnsten i vår företagsfilosofi, är kunskap.

Securitas har kunder inom en mängd branscher och segment. Vår kärnverksamhet är säkerhetstjänster och de huvudsakliga verksamhetsgrenarna är:

  • Stationär bevakning
  • Mobila tjänster
  • Larmövervakning
  • Tekniklösningar
  • Konsulttjänster och säkerhetsutredningar

Securitaskoncernen i korthet

Storlek

Vi är nära 335 000 medarbetare i 53 länder som utgör Securitas. Vi arbetar alla för att skapa trygghet för hem, arbetsplats och samhälle - dygnet runt. Under 2016 uppgick den totala försäljningen till 88 162 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 4 554 MSEK. Klicka här för att läsa mer om vår verksamhet i online-versionen av årsredovisningen 2016.

Marknader och organisation

Securitas har verksamhet i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Vi har en platt och decentraliserad organisation med tre affärssegment:

  • Security Services North America
  • Security Services Ibero-America
  • Security Services Europe

Klicka här för att läsa mer om marknaden och vår organisation i online-versionen av årsredovisningen 2016.

Securitas aktie

Securitas aktie är noterad på Stockholmsbörsen, numera NASDAQ OMX Stockholm, sedan 1991. Klicka här för att läsa mer om aktien och om våra ägare i online-versionen av årsredovisningen 2016.

Finansiell information om Securitas

Är du aktieägare i Securitas eller söker du finansiell information om Securitas? Du hittar all publicerad finansiell information under fliken Investerare på koncernens webbsida. Klicka här för finansiell information om Securitas. Klicka här för att ladda ned senaste årsrapporten.

Du hittar mer information om vår verksamhet i andra länder på Securitaskoncernens webbsida. Klicka här för att läsa mer om vår verksamhet i andra länder.