Securitas security Denmark

Securitas globala verksamhet

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 58 länder, inklusive den kinesiska regionen Hong Kong.

Grunden till våra framgångar, och en hörnsten i vår företagsfilosofi, är kunskap.

Securitas har kunder inom en mängd branscher och segment. Vår kärnverksamhet är säkerhetstjänster och de huvudsakliga verksamhetsgrenarna är:

  • Stationär bevakning
  • Mobila tjänster
  • Larmövervakning
  • Tekniklösningar
  • Konsulttjänster och säkerhetsutredningar

Securitaskoncernen i korthet

Storlek

Vi är drygt 345 000 medarbetare i 58 länder inklusive den kinesiska regionen Hong Kong. Oavsett var i världen vi är verksamma, arbetar vi alla för att skapa trygghet för hem, arbetsplats och samhälle - dygnet runt. Under 2017 uppgick den totala försäljningen till 92 197 (88 162) MSEK och rörelseresultatet (före avskrivningar) till 4 677 (4 554) MSEK. Klicka här för att läsa mer om vår verksamhet i årsredovisningen 2017.


Länk till koncernens webbsida, Securitas AB.

Marknader och organisation

Securitas har verksamhet i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Vi har en platt och decentraliserad organisation med tre affärssegment:

  • Security Services North America
  • Security Services Ibero-America
  • Security Services Europe

Klicka här för att läsa mer om marknaden och vår organisation i senaste årsredovisningen, 2017.

Securitas aktie

Securitas aktie är noterad på Stockholmsbörsen, numera NASDAQ OMX Stockholm, sedan 1991. Klicka här för att läsa mer om aktien och om våra ägare i årsredovisningen för 2017.

Finansiell information om Securitas

Är du aktieägare i Securitas eller söker du finansiell information om Securitas? Du hittar all publicerad finansiell information under fliken Investerare på koncernens webbsida. Klicka här för finansiell information om Securitas.

Securitas globalt

Söker du information om vår verksamhet i ett annat land? Du hittar mer information om vår verksamhet i andra länder på Securitaskoncernens webbsida. Läs mer om vår verksamhet i i andra länder här.

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig, så hjälper vi dig.

Klicka här för att komma i kontakt med oss