Personuppgiftsbiträdesavtal för Securitas kunder

Är du kund till Securitas? Här hittar du det avtal som rör dig.

För dig som är kund till Securitas Sverige AB och tillhör ett företag, organisation, förening eller myndighet gäller nedan personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) när du som kund ingår avtal med Securitas. Detta avtal gäller genom hänvisning när parterna ingår avtal, såvida inte parterna kommit överens om att annat PuB-avtal ska gälla. 

För dig som är kund till Securitas och redan har ett befintligt avtal som ingåtts innan 2019-01-29 och nu önskar ingå ett Personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) med Securitas så behöver du först skriva ut nedan tilläggsavtal för att det nya PuB-avtalet ska börja gälla. Returnera undertecknat avtal till oss. Se även bifogad manual om hur du fyller i tilläggsavtalet. Avtalen hittar du längre ner på den här sidan. 

Om du som kund vill ha en förteckning över de underbiträden som Securitas Sverige anlitar för de tjänster ni köper av oss så är ni mycket välkomna att kontakta oss.

Tidigare versioner av personuppgiftsbiträdesavtal hittar du här.