Personuppgiftsbiträdesavtal för Securitas Installatörer

Är du leverantör till Securitas? Här hittar du det avtal som rör dig.

Securitas installatörer som förmedlare av larmcentralens tjänster

Du som är Larminstallatör och samlar in personuppgifter för Securitas räkning hos en larmkund eller potentiell larmkund agerar med ditt företag som personuppgiftsbiträde till Securitas. För alla larminstallatörer som genom sitt företag har tecknat ett samarbetsavtal med Securitas efter 2019-01-29 gäller nedan personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna genom hänvisning i avtalet.