Securitas förstärker sin IT-infrastruktur

För att förbättra för dig som kund och fortsätta vårt arbete med att bli en alltmer digital koncern konsoliderar nu Securitas AB sin IT-infrastruktur i koncernbolaget Securitas Intelligent Services, 556655-4670, (nedan SISAB).

SISAB ska förstärka vår IT-infrastruktur och göra det möjligt för oss att skapa en säkrare behandling av data men också underlätta för oss att ta fram de produkter och tjänster som våra kunder efterfrågar.

SISAB syftar till att verka internationellt och ha ett helhetsansvar för att effektivisera och förstärka Securitas IT-kapacitet och ytterligare stärka vår redan mycket goda informationssäkerhet. SISAB kommer att vara ansvarig för Securitas IT och ha ett ansvar för datalagring och support samt service för olika IT-system för alla bolag i Securitas-koncernen vilket vi ser kan effektivisera vår verksamhet. SISAB kan även komma att förbättra samt utveckla Securitas produkter och vårt tjänsteutbud med olika digitala lösningar vilket vi tror kommer skapa mervärde för våra kunder.

I och med anlitandet av SISAB som ny underleverantör av IT relaterade tjänster får vi även ett nytt personuppgiftsbiträde vilket blir ett underbiträde till er som kund. Vi ber er i och med detta att återkomma till oss med eventuell invändning mot anlitande av detta underbiträde om ni har en rätt enligt gällande avtal med oss att invända mot anlitande av nya underbiträden. Tidsfristen för invändning framgår av ditt avtal med oss och saknas tidsfrist i avtalet ska invändning vara oss tillhanda innan 2020-07-31.

En av åtgärderna som nu vidtas inom ramen för att utöka drift- och informationssäkerheten är att flytta lokal data till centrala serverhallar i Europa i en privat miljö. Alla personuppgifter kommer att behandlas inom EU/ESS.

Åtgärderna vi nu vidtar inom IT kommer att göra oss till en bättre säkerhetsleverantör, och vi hoppas att ni precis som vi ser positivt på våra digitala satsningar.

Vid specifika frågor eller då ni avser att lämna invändning mot anlitande av aktuellt personuppgiftsbiträde vänligen kontakta Securitas Sverige AB:s DPO på e-post: dpo@securitas.se.