Nytt personuppgiftsbiträde

I enlighet med gällande avtal vill Securitas Sverige AB, org. nr. 556108-6082, härmed i egenskap av personuppgiftsbiträde informera om att en ny leverantör kommer att anlitas för tillhandahållande av tjänster inom utveckling och drift av produktionssystem.

Leverantören blir således ett personuppgiftsbiträde för Securitas Sverige AB och kommer därmed att verka som ett underbiträde för respektive berörd personuppgiftsansvarig.  Syftet med att anlita ett nytt personuppgiftsbiträde är att möjliggöra effektivisering och kunna erbjuda våra kunder bättre tjänster och service.

Den tjänst som kommer att omfattas är MySecuritas. Securitas nya applikation för att leverera kundrapporter. Är du kund och kommer att nyttja den tjänst som omfattas har du en möjlighet, i enlighet med gällande avtal, att invända mot behandling av vårt nya personuppgiftsbiträde.

Nytt personuppgiftsbiträde:

Securitas Intelligent Services AB
Org. nr. 556655-4670

Securitas Intelligent Services AB är så som namnet antyder ägt inom Securitaskoncernen och är en del av vår satsning på IT och teknikutveckling med syfte att tillhandahålla högre servicenivå och bättre tekniska lösningar till våra kunder. Securitas Intelligent Services AB behandlar personuppgifterna inom EU/ESS och med en bibehållen god organisatorisk- och teknisk säkerhet.

Vid specifika frågor eller då ni avser att lämna invändning mot anlitande av aktuellt personuppgiftsbiträde vänligen kontakta Securitas Sverige AB:s DPO på e-post: dpo@securitas.se. Observera att invändning ska komma oss tillhanda senast 2019-08-31.