Hemlarm & Brandskyddsprodukter för konsument

Vi på Securitas Sverige AB värnar om din personliga integritet. Din trygghet i vardagen, liksom dataskydd, är viktig för oss. Vi vill vara öppna med hur och när vi använder dina personuppgifter. Denna integritetspolicy fastställer och ger dig enkel och tydlig information om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i vår affärsverksamhet.

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp av produkter och tjänster så som exempelvis hemlarm med tillhörande tjänster och brandskyddsprodukter.
Dina uppgifter används även för att hantera betalning som du genomför vid inköpet och de efterföljande abonnemangsfakturorna. Securitas använder även personuppgifterna om du har en reklamation, garantiärende eller klagomål. Dina personuppgifter, och då särskilt personnummer, används för att identifiera dig och bekräfta att du har rätt ålder att genomföra e-handelsköp samt för att bekräfta adress med externa samarbetspartner som behöver uppgifterna så att vi kan leverera tjänst och produkter.
Dina uppgifter används även vid köp av hemlarm så att du kan skapa ett konto på ”Mina Sidor” med personlig inloggning och där vi har identifierat dig som användare.
Securitas rättsliga grund baserar sig på avtal med dig och där användning av personuppgifter är nödvändig för att ingå avtalet med dig så att vi kan leverera tjänster och sända produkter enligt ditt önskemål och beställning.

Securitas kan även använda uppgifterna för att rikta erbjudande till dig som kund eller för att sända ut nyhetsbrev. Närmare information förklaras under rubriken ”Marknadsföring”. Securitas lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part som vi inte har samband med.
För behandling av personuppgifter när Securitas genomför egna marknadsföringsåtgärder är den rättsliga grunden samtycke.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Namn, larmets installationsadress, fakturaadress, telefonnummer, e-post, orderinformation, betalningsuppgifter, kundnummer, personnummer, bildmaterial samt samtalsloggar. För mer info kring samtalsloggarna, se rubriken ” Telefonsamtal till och från Larmcentralen och Contact Center”.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att delas inom Securitas koncernen och Securitas kommer endast att vidarebefordra uppgifterna till tredje part för att tillhandahålla tjänsterna och produkterna som angivits ovan samt för att erbjuda dig betalningslösning och leveransalternativ i samband med köp. Securitas delar även uppgifterna med underleverantörer som tillhandahåller lösningar för Securitas tjänster och produkter samt Securitas interna system.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Securitas använder uppgifterna så länge du är aktiv kund och behåller vissa av uppgifterna så länge det behövs enligt bokföringsregler eller för att hantera och utöva rättsliga anspråk. Då dina personuppgifter till viss del hanteras av Securitas Larmcentral, så omfattas och påverkas de även av Svenska stöldskyddsföreningens regelverk för Larmcentraler, SSF 136:4.
Personuppgifter som används med ditt samtycke när Securitas marknadsför sina produkter och tjänster sparas endast för sådan behandling fram till dess att du meddelar att du inte längre vill ha marknadsföring eller nyhetsbrev.

Rätten att invända mot behandling av uppgifter
Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i Securitas berättigade intresse. Det får upplysas om att Securitas samtidigt har en skyldighet enligt författning att spara ljudregistreringar och journaler under viss tid enligt regelverket och som Securitas kommer att följa då det är ett tvingande berättigat skäl som väger tyngre än den registrerades intresse.

Har du fler frågor kring dina personuppgifter hos Securitas?

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy genom att klicka här.

Har du fler frågor kring dina personuppgifter hos Securitas?

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy genom att klicka här.