vaktare vid bil

Mobila tjänster

Våra mobila tjänster är ett kostnadseffektivt alternativ med väktare som utför till exempel rondbevakning för flera kunder inom ett begränsat geografiskt område, rycker ut vid larm samt öppnar och stänger företagens lokaler.

Våra mobila tjänster är en samling uppdrag utförda av mobila väktare vilket är ett kostnadseffektivt alternativ. Du betalar bara för den tid du behöver oss och du delar kostnaden med andra kunder inom samma geografiska område. Nedan presenterar vi områdesbevakning och ronderande bevakning som ofta utgör grunden till våra mobila tjänster och som kan kopplas ihop med övriga uppdrag enligt önskemål.

Områdesbevakning

Securitas områdesbevakning förebygger brott samt ger ökad trygghet och säkerhet på tider när verksamheter står obemannade. Som kund får du del av en bilburen väktare som cirkulerar inom ett angivet geografiskt område, iakttar, gör ej tidsbestämd yttre tillsyn och rapporterar om händelser. Eftersom väktaren hela tiden befinner sig i samma område får du snabba inställelsetider vid larm.

Ronderande bevakning

Med rondering undviker du skador samt säkerställer att dina fastigheter är stängda, låsta och tillkopplade. Under ronden kontrollerar vi exempelvis dörrar, fönster och utrymningsvägar, till- eller frånslag av inbrottslarm samt behörighetskontroll av personal, besökare och bilar på området. Väktaren rapporterar kontinuerligt sitt arbete och ger därför dig en god översikt över åtgärder och iakttagelser under ronden.

Låsning/upplåsning av olika verksamheters lokaler

Vi erbjuder säker förvaring av nycklar till din verksamhet samt låsning och upplåsning av dina lokaler för att trygga dig och dina medarbetare.

Razziarondering

Vi utför razziarondering vilket innebär slumpmässiga besök i din verksamhet för att på så sätt försvåra för andra att kartlägga väktarens rutiner. Razziarondering är ett bra komplement till traditionell rondbevakning.

Temaronder för brandlarm och säkerhetsteknik

Komplettera dina säkerhetstjänster med våra temaronder för kontroll av säkerhetsteknik samt drift och underhåll av brandskyddet så får du en kostnadseffektiv kontroll av säkerheten. Vi utför temaronderna tillsammans med våra övriga säkerhetsuppdrag vilket innebär minsta möjliga påverkan av din verksamhet och att du inte behöver betala dyra konsulter för att utföra tjänsterna. Klicka här för mer information om temarond brand och klicka här för information om temaron teknik.

Walk in test

Vi testar ditt skalskydd genom att uppträda som exempelvis entreprenörer eller anställda i försök att ta oss förbi skalskyddet utan att bli upptäckta. Efter testet får du en utförlig rapport på eventuella brister och förbättringsförslag.

Väktarassistans

Väktarassistans är en trygghetstjänst för dina medarbetare. Vi stöttar dig och dina medarbetare under tider när det kan vara stökigt, finnas berusade människor eller misstänkt aktivitet i området. Ett snabbt samtal och vi möter upp på plats för att följa dig till trygghet. Läs mer i bifogat produktblad

Klicka här för information om vår fjärreskort med hjälp av säkerhetskameror.

Ensamarbeteskontroll

Ensamarbeteskontroll är en trygghet för dina medarbetare om de jobbar ensamma i dina lokaler under vissa tider på dygnet, jobbar med farliga ämnen eller på annat sätt kan utsättas för fara. Hos oss får de snabb hjälp om något händer dem. Vi sätter upp rutiner för kontakt med dina medarbetare under arbetspasset, via telefon och besök samt sätter upp rutiner för vilka åtgärder som ska sättas in om vi får missade kontaktanrop.

Bomiljöbevakning

Med bomiljöbevakning erbjuder vi ökad trygghet i din bomiljö. Vid behov kallas väktaren till ditt område för att hjälpa, assistera och ingripa.

Färdbeviskontroll

I samarbete med läns- och lokaltrafikbolag genomför vi kontroll av färdbevis. Det kan ske öppet eller dolt, i syfte att förhindra och förebygga svinn och oärlighet.

Datamediaförvaring

Vi hämtar, lämnar och förvarar dina digitala säkerhetskopior så att de är skyddade mot olyckshändelser och brott.

Följ länkarna nedan för mer information om följande uppdrag:

 

Kontakta oss för mer information om våra mobila tjänster
*
*
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält