Skip to main content

Vårt syfte

Vi hjälper dig att göra din värld tryggare

Securitas utvecklas till ett syftesdrivet företag och vi vill hjälpa dig att göra din värld tryggare .

Under 2019 frågade vi hundratals medarbetare på Securitas varför de går till jobbet och vad det är som förenar så många människor över lands- och kontinentgränserna. Svaren på dessa frågor återspeglas i vårt syfte: Vi hjälper dig att göra din värld tryggare.

Vårt syfte förenar oss

Securitas grundades 1934 och det är mycket som har förändrats sedan dess. Ändå förblir vårt grundläggande synsätt oförändrat och precis som förr så grundar sig allt vi gör i dag på våra starka värderingar; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Det är våra värderingar som har hjälpt oss att säkerställa internationella affärsframgångar i årtionden.

– Vårt syfte besvarar frågan varför. Varför  finns Securitas? Varför går vi upp på morgonen och tar – med stolthet – på oss uniformen? Vårt syfte har en viktig roll i hur vi utformar vår strategi och hur vi agerar. Vårt syfte förenar oss och handlar om vilka vi är och vad vi vill uppnå, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef för Securitas AB.

Säkerhet är en grundläggande förutsättning för att vi alla ska kunna njuta av tillvaron tillsammans med familj och vänner samt göra ett bra jobb. Hoten mot vår säkerhet ökar ständigt och blir alltmer komplexa. Därför har vårt löfte på Securitas att hjälpa till att göra kundernas värld tryggare större betydelse nu än någonsin tidigare.

Starka etiska standarder

Från begynnelsen satte vår grundare Erik Philip-Sörensen höga etiska normer. Han sökte ständigt efter ny teknik och hade fokus på etiken i arbetet. Våra etiska normer formulerades i våra värderingar. De lever fortfarande vidare som grundprinciperna i allt vi gör och symboliseras av de röda prickarna i vår logotyp.