Skip to main content

Personuppgifter vid anställning

Hur vi hanterar dina uppgifter som anställd

Så här hanterar vi dina personuppgifter vid rekrytering eller vid anställning.

Vid rekrytering

Som sökande till en tjänst registrerar du ett användarkonto i vårt rekryteringssystem. Personuppgifterna som du laddar upp eller dokumenterar i ditt konto kan du som kandidat radera eller redigera via din profil. Dina uppgifter raderas automatiskt efter 30 månader om du varit inaktiv. Innan dina uppgifter raderas kommer du att få ett mail om att du som kandidat kommer att raderas om du inte själv loggar in/uppdaterar dina uppgifter.

Under rekryteringsprocessen framgår vilka personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål.

Vid anställning

Personuppgifter
Som anställd hos oss kommer vi att behandla personuppgifter om dig så som till exempel namn, kontaktuppgifter, personnummer och hälsa. Personuppgifter kan även förekomma i form av bild-/ljudmaterial, loggar och lokaliseringsuppgifter (tex GPS-koordinat) beroende på vilka arbetsuppgifter du utför.

Vi samlar även in kontaktuppgifter till dina kontaktpersoner som exempelvis behövs vid en allvarlig händelse som du kan vara inblandad och vi behöver kontakta dem.

Ändamål
Ändamålet med att hantera personuppgifterna är för att de behövs för att bedriva vår verksamhet. Till exempel för att kunna hantera anställningen, ge dig relevanta behörigheter, planera och utföra arbetsuppgifter, kommunicera internt och externt, hantera lön och pension, hantera din säkerhet när du utför ditt arbete, hantera vår interna säkerhet, kunna ta hand om dig om du blir sjuk, säkerställa din hälsa samt utbilda dig samt för att uppfylla gällande lagkrav mot till exempel myndigheter.

Du kan även som anställd hos Securitas få genomföra slumpmässiga drogkontroller. Securitas kan även utföra löpande kontroller i vår verksamhet i syfte att säkerställa efterlevnad av lagar och regler.

Personuppgifterna kan också behövas för att du ska kunna utföra uppdrag hos våra kunder, till exempel för att de ska kunna ge dig relevanta behörigheter när du utför arbete hos dem. Kunderna kan också ha kamerabevakning i sin verksamhet. Vår kund är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. För Securitas är det viktigt att dessa behandlingar värnar om din integritet. 

Lagring
Som anställd finns dina personuppgifter bland annat i våra produktionssystem, system för personaladministration, bemanningsplanering, lönehantering, IT-behörigheter, ID-kortshantering, interna säkerhetssystem, kommunikations- och telefonisystem med mera. Securitas lagrar och behåller dina personuppgifter för den tid som krävs enligt olika lagar eller så länge ändamålet kräver detta.

Delning
Dina personuppgifter kan delas vidare med parter som Securitas köper tjänster av eller till företag som köper tjänster av Securitas. Vi behöver också kunna redovisa till länsstyrelserna vilka som är anställda i företaget. Vi delar även personuppgifter med andra bolag inom Securitas-koncernen.

Lagligt stöd
Det finns olika lagliga grunder som stöd för behandling av dina personuppgifter beroende på i vilket sammanhang vi hanterar dem.

Dina rättigheter som registerad
Läs mera om dina rättigheter som registerad här.

Mer information och kontakt
Du kan läsa mer i Securitas Integritetspolicy. Som anställd kommer du att få ta del mer information av hur dina personuppgifter hanteras i olika system och processer i intern dokumenation.

Du är också välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud; dpo@securitas.se om du har funderingar.