Bilden visar en väktare i Securitas uniform tillsammans med en sökhund

Sponsring och gåvor

Söker du sponsring för din verksamhet? Sponsring av rikstäckande initiativ hanteras centralt och nedan finner du Securitas förhållning till sponsring och gåvor. Här kan du också skicka in din förfrågan.

Securitas verksamhet är rikstäckande och vi tar stort ansvar för samhället, något vi är stolta över. Vi vill genom våra sponsringssamarbeten förstärka vår positiva inverkan på samhället ytterligare och välkomnar därmed sponsringsförfrågningar. Lokala förfrågningar hanteras av den lokala avdelningschefen och vi uppmuntrar sponsring som gynnar lokalsamhället. Här hittar du kontaktuppgifter till respektive lokalkontor. Vi ser gärna att våra sponsringsåtaganden av lokal karaktär och stödjer program som gynnar lokalsamhället inom till exempel konst och idrott.

Varför uppmuntrar vi sponsringsförfrågningar?

 • Vi vill stärka bilden av Securitas som en viktig samhällsaktör
 • För att stärka vårt varumärke
 • Vi vill skapa nya affärsmöjligheter
 • För att förbättra och fördjupa relationen med våra kunder

Alla ansökningar om sponsring eller gåvor ska skickas in genom formuläret nedan. Securitas tillämpar standardiserande belopp för sponsring och gåvor när vår motprestation gäller kontant ersättning. Beloppen är 2 500, 5 000 eller 10 000 kronor.

Vad är sponsring och vad är en gåva?

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Den sponsrade ger vissa förmåner till sponsorn, i det här fallet Securitas, och får som motprestation kontanta medel, varor eller tjänster. Om inga krav på motprestation avtalats, handlar det inte om sponsring utan är dåmera en fråga om gåva eller donation.

Securitas sponsrar inte:

 • Politiska eller religiösa organisationer
 • Aktiviteter som kan betraktas som oetiska eller kontroversiella
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Riskfyllda aktiviteter
 • Projekt med koppling till droger, alkohol eller tobak
 • Enskilda personer
 • Bidragsverksamhet
 • Föreningar drivna i bolagsform
 • Passiv insamlings- och bidragsverksamhet

Såhär ansöker du om sponsring från Securitas:

Om det är en nationell sponsringsförfrågan, fyller du i formuläret nedan. Gäller förfrågan större belopp än de standardiserade kan handläggningstiden vara upp till tre månader. Om det rör lokala initiativ kontaktar du ditt regionalkontor. Kontaktuppgifter hittar du här. 

Lycka till!

 

Formulär för nationella sponsringsförfrågningar.
*
*
*
*

Vad gäller förfrågan?

*
*
*

Söker du kontanta medel, ange önskat standardbelopp

*
*

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär samtycker du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss