Ytterligare avtal för Kalmar kommun och Securitas

den 4 januari 2018

Kalmar kommun, som är en långvarig kund till Securitas Sverige AB inom larm- och bevakningstjänster har nu tecknat ytterligare ett avtal som innefattar parkering och torgmästarfunktion. Sistnämnda innebär att tillse att de lokala föreskrifter för torghandel i Kalmar följs. Avtalet trädde i kraft 1 januari 2018 och beräknas löpa i två år med ytterligare två års option. Ordervärdet uppgår till 1.6 miljoner kronor per år.

Kalmar kommun har under de senaste åren utvecklats stadigt. I takt med att en handelsstad etablerats utanför centrum jobbar staden proaktivt med trafiksäkerhet och lättare framkomlighet för både cykeltrafikanter och bilresenärer.

– Under 2018 kommer vi lägga 20 miljoner kronor på trafiksäkerhet i Kalmar kommun då vi fått ett stadsmiljöbidrag från trafikverket för att kunna säkra upp gång- och cykelvägar men också skolvägar, säger Stefan Larsson, enhetschef Samhällsbyggnadskontoret.

Satsar på säkerhet
Staden storsatsar nu på parkeringsmöjligheter och kommer att arbeta proaktivt för en bättre framkomlighet, tillgänglighet men också säkerhet. Något som Stefan Larsson säger är ett viktigt fokusområde när staden växer. 
 
– Vi vill inrikta oss på områden där tillgängligheten är ett problem och där kommer Securitas in. Vi har fått ett väldigt positivt intryck av företaget som är väletablerat och står för säkerhet och trygghet, så det här känns som ett utmärkt alternativ för Kalmar kommun, säger han.

Henrik Bernbo, arbetar som Key account manager på Securitas Sverige AB och är ansvarig för avtalet som tecknats med Kalmar kommun. Han berättar att det har lagts stort fokus att rekrytera medarbetare och att uppdraget, som är stort i regionen, omfattar drygt 10 tjänster.
 
– Kalmar kommun har med all rätt ställt höga krav på leverantören av denna tjänst, så att vi står som vinnare i upphandlingen känns otroligt kul och arbetet är i full gång efter julhelgerna, avslutar han.

 

Vill du veta mer om uppdraget? Kontakta pressansvarig Ronny Fredriksson på Securitas Sverige AB: 010-470 10 00 eller presskontakter@securitas.se.