Securitas skapar effektiva lösningar för Lidl i Stockholm

den 10 mars 2016

Med kombinerad butikskontroll och uniformerade väktare ger Securitas Lidl en ökad effektivitet i säkerhetsuppdraget.

Securitas utökar avtalet med Lidl i Stockholm med så kallade supportbilar för en ökad effektivitet i säkerhetsuppdragen. Varje supportbil bemannas med två väktare och väktarna kan utföra sitt uppdrag som uniformerade väktare eller civilklädda butikskontrollanter beroende på vad situationen kräver.

Väktarna har förutom sin väktarutbildning även en specialinriktad utbildning för butikskontroll för att motverka svinn i butiksmiljö genom att exempelvis förhindra och förebygga stölder och snatterier. Som uniformerade väktare arbetar väktarna förebyggande och ökar tryggheten i butiken för både anställda och besökare.

Vid behov kan de båda supportbilarna hjälpas åt och genomföra uppdrag tillsammans. Uppdraget inleds den 1 april 2016.

- Vi är stolta över att vi nu kan starta denna tjänst även för Lidl. Uppdraget har arbetats fram i nära samarbete med säkerhetsansvariga på Lidl och tjänsten är ett sätt att effektivisera säkerhetsarbetet i Lidls butiker i Stockholmsregionen där vi alternerar både civila tjänster med uniformerade i butikerna säger, Johan Flacking, Key Account Manager på Securitas.

För ytterligare information vänligen kontakta Ronny Fredriksson, presskontakt Securitas Sverige AB på 010-470 10 00.