Securitas kommenterar Unionens konfliktvarsel

den 7 april 2016

Fackförbundet Unionen har varslat Almega tjänsteförbunden om konfliktåtgärder med start den 18 april om inte parterna kommer överens i frågan innan dess. Varslet påverkar säkerhetsföretaget Securitas i stor omfattning och Securitas Sveriges vd Joachim Källsholm kommenterar nu varslet.

Unionen har idag den 6 april 2016 varslat Almega Tjänsteförbunden om stora konfliktåtgärder som skulle slå oproportionerligt hårt mot Securitas. Unionen tar direkt, som första åtgärd, till det kraftfullaste medlet – arbetsnedläggelse. Träder konflikten i kraft den 18 april 2016 klockan 12:00 innebär det att Unionens medlemmar på 60 kontor inom Securitas lägger ned sina arbeten.

Det är med stor förvåning och besvikelse som jag mottog beskedet om Unionens tilltänkta stridsåtgärder som direkt och indirekt kommer drabba våra medarbetare inom Securitas.

Bakgrunden till varslet bygger på en långdragen konflikt mellan förbunden angående flexpensionen. Unionens krav är att införa en kollektiv och tvingande flexpension för alla medarbetare inom tjänstesektorn. Almega har erbjudit Unionen att medarbetarna individuellt ska få välja om de vill få en extra pensionsavsättning eller få motsvarande belopp i löneökning istället. Detta har Unionen hittills tackat nej till, vilket är oerhört märkligt då Almega lagt fram bud som ligger i paritet med märket i avtal -16 som fastslagits till 2,2 %.

Även om varslet också omfattar andra branscher såsom it-branschen, telekombranschen, Public Servicebolagen, teknikkonsulter samt sanering och städ så är jag oerhört förvånad och besviken över att Securitas får ett varsel som är så oproportionerligt stort och som slår mot i princip alla våra lokalkontor runt om i landet samtidigt som branschkollegor enbart får en arbetsplats uttagen. Det är märkligt utifrån konkurrenssynpunkt samt är i sig ett stort misstroende mot vårt företag utan att Securitas har varit mer drivande än någon annan i flexpensionsfrågan.

Även om min bedömning i nuläget är att inga av våra kunder kommer att drabbas är jag orolig för vår personal som kraftigt kommer påverkas om strejken bryter ut. Vi får störningar i vår infrastrukturella kontorsuppbyggnad eftersom så många kontor omfattas av varslet.

Att tvinga på medlemsföretagen och dess medarbetare en obligatorisk flexpension som faktiskt är en ren förlust för alla som har en månadslön under 39 100 kronor i månaden, känns inte som en naturlig och rättvis väg att gå, framförallt som Almega under mycket lång tid försökt att hitta och etablera en modell som bygger på valfrihet för alla anställda.

Jag hoppas på en snabb lösning där parterna kommer överens och att Securitas goda relation med Unionen inte ska påverkas negativt av principiella frågor som inte hör hemma i sedvanliga avtalsförhandlingar.

För ytterligare information vänligen kontakta Ronny Fredriksson, presskontakt Securitas Sverige AB på presskontakter@securitas.se.