Säkra transporter i Stockholms hamnar

den 15 januari 2018

I tio år har Securitas Sverige AB haft det övergripande ansvaret för bevakningstjänster i Stockholms hamnar. Något som inte kommer förändras framöver. Nu tecknar Stockholms Hamnar nytt avtal för hamnsäkerheten och fortsätter samarbetet med Securitas.

Stockholms Hamnar erbjuder kajplatser och anläggningar samt service och tjänster åt färje-, kryssnings- och godstrafik. Hamnarna är placerade från Kapellskär, nio mil norr om Stockholm till den sydligaste hamnen i Nynäshamn. Stockholms hamnar har drygt tolv miljoner passagerare och hanterar nio miljoner ton gods årligen och tillväxten är stor.

– Vi är den huvudstadsregion som växer snabbast i Europa idag och den vanligaste typen av gods är varor som vi konsumerar men också stora mängder byggmaterial, säger Ingrid Hansson, pressansvarig, Stockholms Hamnar.


Gediget säkerhetsarbete i hamnarna

För att bedriva hamnverksamhet måste flera säkerhetskrav uppfyllas. Hans Kemkes arbetar som säkerhetsansvarig på Stockholms Hamnar och berättar att det dagliga arbetet handlar om att koppla arbetet till olika lagstiftningar såsom lag om sjöfartsskydd, lag om hamnskydd och skyddslagen.

– Vi arbetar aktivt med säkerhetsfrågor i syfte att skapa en trygg och säker miljö. Det systematiska säkerhetsarbetet inkluderar både att tillämpa lagstiftningar, förebygga brottslighet och att säkra fartygen, deras last och passagerare under sin vistelse i våra hamnar, säger han.


Securitas Sverige AB fortsätter bevakning

Det stora flödet av passagerare, fordon och last gör att det krävs planering och samverkan för att säkerheten ska kunna upprätthållas. I över tio år har Securitas Sverige AB bevakat Stockholms hamnar och avtalet fortsätter att löpa.

– Vi är stolta och glada att Securitas har fått fortsatt förtroende att gemensamt med Stockholms Hamnar driva och utveckla säkerhetsarbetet framåt, säger Helen Walsh avtalsansvarig och driftchef, Securitas Sverige AB.


Fakta:

Den 5 oktober 2017 vann Securitas Sverige AB upphandlingen om Stockholms Hamnar. Uppdraget trädde i kraft den 1 januari 2018 och löper under 2 år med option på 2+2 år. I uppdraget ingår all övergripande bevakning av samtliga hamnar samt avgångshallarna för de större färjefartygen, vilket gör uppdraget i Stockholms hamnar till ett av de största som Securitas Sverige AB förfogar över.


Vill du veta mer om uppdraget? Kontakta pressansvarig på Securitas Sverige AB: 
Ronny Fredriksson: 010-470 10 00 eller presskontakter@securitas.se.