ÖoB väljer Securitas för sitt brandskyddsarbete

den 7 februari 2017

Runsvengruppen har tecknat ett riksavtal med Securitas Sverige AB om brandskyddstjänster till ÖoB-varuhusen.

Securitas har tecknat avtal med Runsvengruppen för brandskyddstjänster i samtliga ÖoB-butiker i Sverige med avtalsstart den 1 januari 2017. I avtalet ingår inventering av brandskydd och risker i verksamheten, egenkontroll av brandskyddet, dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet, årligt underhåll på handbrandsläckare och inomhusbrandposter samt utrymningsövning.

Samtliga kontroller och avvikelser dokumenteras och presenteras för varje varuhuschef via ett webbgränssnitt vilket möjliggör ett kontinuerligt uppföljningsarbete. Brandskyddstjänster kan avropas till respektive varuhus.

– Det är glädjande att vi har träffat denna överenskommelse med ÖoB, säger Johan Flacking, Key Account Manager på Securitas Sverige AB. Uppdraget blir ett bra tillskott inom vårt affärsområde Brand och Räddning och det är glädjande att fler och fler nationella kunder väljer att samarbeta med Securitas inom detta tjänsteområde. Uppdraget kommer integreras i vår övriga säkerhetsleverans och jag ser med spänning fram emot utvecklingen kring detta.

För ytterligare information vänligen kontakta Ronny Fredriksson, Securitas Sverige AB, 010-470 10 00.