Securitas satsar inom retail och lanserar mystery shopping

den 20 februari 2017

Med det nystartade systerbolaget Notifind AB tar Securitas ytterligare ett kliv framåt inom detaljhandeln och lanserar nu tjänsten mystery shopping.

Förändrade köpmönster påverkar detaljhandeln på flera plan, något som ställer nya krav på att alla försäljnings- och säkerhetskanaler samverkar. Mystery shopping är en tjänst som syftar till att identifiera serviceområden som kan förbättras. Metoden går ut på att mäta kundupplevelsen och ge konkreta åtgärdsförslag.

– Det är kunderna som utvecklar vår verksamhet. Detaljhandeln är en extremt snabb och föränderlig bransch och vi måste klara av att följa med i tempot för att vara en attraktiv samarbetspartner, säger Securitas retailchef Jenny Hedström. Genom att lära känna våra kunders verksamhet djupare kan vi se risker på ett annat plan och därmed erbjuda bättre tjänster. En god service ger även en bättre säkerhet och mystery shopping passar väl in i vår säkerhetspalett.

Inom detaljhandeln är mystery shopping en etablerad metod som bidrar till att fastställa viktiga mätetal gällande servicenivå. För att möta deras behov har Notifind vidareutvecklat tjänsten i samarbete med representanter från branschen.

Notifind AB är ett tjänsteföretag specialiserat på kontroll- och mättjänster i syfte att utvärdera, säkerställa och förbättra kvalitet och service. Klicka här för att komma till Notifinds webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta retailchef Jenny Hedström, Securitas Sverige AB.

Telefon: 010-470 28 81
E-post: jenny.hedstrom@securitas.se