Trygghet värderas högt i Umeå kommun

den 16 mars 2015

Umeå kommun har valt Securitas som säkerhetsleverantör för att skapa en trygg och säker tillvaro i kommunen. Säkerhetslösningen innebär även en förstärkning till räddningstjänsten i händelse av olycka.

Securitas har tecknat ett ramavtal med Umeå kommun för säkerhetstjänster. Som säkerhetsleverantör jobbar Securitas aktivt med förebyggande säkerhetsåtgärder för att skapa en trygg och säker tillvaro i kommunen.

Securitas kommunbevakning innebär bland annat områdesbevakning av kommunens ytor och fastigheter som behöver skyddas mot exempelvis klotter och skadegörelse. I avtalet ingår även stationär bevakning, låsronder och cityrondering samt fastighetsjour där Securitas mottar felanmälningar och utför åtgärdsservice i fastigheten alternativt kontaktar entreprenörer för åtgärd.

Securitas väktare arbetar både förebyggande och responsivt, de skapar trygghet och säkerhet genom förebyggande åtgärder men rycker också ut snabbt om något larmar eller om något skulle inträffa. I väntan på räddningstjänst är en tjänst där Securitas stöttar räddningstjänsten. Om en väktare är först på plats vid en brand eller olycka lämnar väktaren en lägesbeskrivning så att räddningstjänsten kan dimensionera sin insats. Väktaren kan också vidta kritiska åtgärder i väntan på räddningstjänsten som att spärra av riskområde, släcka med handbrandsläckare och att utför hjärt- och lungräddning om någon blivit skadad.

- Vi är mycket glada att vi får förtroende att leverera säkerhetstjänster till Umeå kommun. Vi ser med tillförsikt fram emot ett gott samarbete där vi kan vara proaktiva för att förfina, effektivisera och utveckla leveransen tillsammans med Umeå kommuns representanter, säger Johan Flacking Key Account Manager, Securitas Sverige AB.

Avtalet inleds den 1 maj 2015 och sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

För ytterligare information vänligen kontakta Johan Flacking, Securitas Sverige AB, 010-470 10 00.