Securitas tar över bevakningen på Lidingö

den 13 oktober 2014

Securitas ökar tryggheten i Lidingö stad med dygnet runt bevakning där Securitas väktare jobbar brottsförebyggande genom ökad synlighet i området och relationsskapande åtgärder. I säkerhetsavtalet inkluderas även parkeringsservice.

Securitas tar över bevakningsuppdraget för Lidingö stad. I uppdraget ingår kommunbevakning dygnet runt, parkeringsservice, stationär bevakning, larmcentralstjänster och utryckning. Securitas väktare kommer att finnas tillgängliga under dygnets alla timmar och arbetar med att öka tryggheten för boende i området.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Securitas för att vidareutveckla och modernisera Lidingö stads trygghets- och säkerhetsarbete, säger Jesper Arkinger, säkerhetschef hos Lidingö stad. Securitas långa erfarenhet och stora referensbas med liknande kunder kommer vara ett bra tillskott i detta arbete. Lidingös ambition att nyttja bevakningsföretaget i en mer trygghetsfrämjande roll tror vi kommer passa Securitas bra. Det viktiga för Lidingö stad och dess medborgare är att vi har en partner inom detta område med hög lokal närvaro samt lokalkännedom och vi tror att Securitas kan axla detta ansvar på ett bra sätt.

Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Avtalet inleds 1 december 2014.

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Thörner, Securitas Sverige AB, 010-470 10 00.