Citycon väljer Securitas som ny leverantör i unik satsning

den 7 april 2014

Securitas Sverige har tecknat ramavtal med Citycon för leverans av bevaknings-, säkerhets- och servicetjänster över en treårsperiod omfattande åtta köpcentrum och gallerior i Sverige.

Citycon har under flera år drivit ett omfattande och framgångsrikt arbete med att förbättra säkerheten i sina centrumanläggningar, däribland Kista Galleria, genom nya säkerhetslösningar och förändrade arbetssätt. Citycon avser att nu vidareutveckla säkerhetslösningarna med fortsatt fokus på säkerhet och trygghetsfrågor för samtliga anläggningar i Sverige och med ökat fokus på service mot hyresgäster och kunder.

I Securitas leverans till Citycon ingår bland annat ordningshållning, brandskydd, rondering, larm-åtgärdstjänster, säkerhetsanalysarbete samt fastighetsjour.

– Det känns mycket bra att erhålla detta prestigefyllda uppdrag och att valet föll på Securitas ser vi som ett kvitto på den satsning som pågår inom företaget just nu med fokus på kundunika säkerhetslösningar, säger Securitas försäljningschef Johan Buch.

– Securitas har varit Citycons partner i Finland sedan februari 2013, säger Citycons Chief Operating Officer Harri Holmström. Vi har mycket goda erfarenheter av samarbetet och är nöjda med Securitas höga kvalitet och tillförlitliga service. Vi ser fram emot att samarbeta med Securitas i våra svenska köpcentrum.

Avtalet börjar gälla 1 april 2014 och sträcker sig tre år framåt.

För ytterligare information vänligen kontakta Johan Buch, Securitas Sverige AB, 010-470 10 00.