Almega Säkerhetsföretagen bemöter Transport

den 30 april 2013

Transportarbetarförbundet utökade den 29 april konfliktåtgärderna under rådande kollektivavtalsförhandlingar mellan Transport och Almega Säkerhetsföretagen. Almega bemöter nu Transportarbetarförbundets kommunikation kring sådande situation.

Almega Säkerhetsföretagen har lämnat flera avtalsförslag till Transport och förklarat sig beredda att teckna kollektivavtal med löneökningar i enlighet med de avtal som träffats på den övriga arbetsmarknaden. Arbetsgivarna har vidare försökt tillmötesgå Transports krav på förändringar i de allmänna villkoren. Transports påstående att arbetsgivarna erbjuder lägre löneökningar än på andra avtalsområden samt försämringar av de allmänna villkoren är direkt vilseledande.

Transport har förkastat alla avtalsförslag och krävt löneökningar långt utöver de som övriga på svensk arbetsmarknad fått i träffade uppgörelser. För att kunna ingå avtal på den av Transport önskade nivån fordras att parterna kan hitta avräkningsposter. Transport har konsekvent vägrat diskutera alla föreslagna avräkningsmöjligheter. Utan avräkning finns ingen möjlighet att ingå avtal på den nivå Transport önskar.

Istället för att föra konstruktiva diskussioner väljer nu Transport att lägga ett mycket omfattande varsel om konflikt från den 13 maj. Ett varsel som skadar branschen oaktat om det bryter ut eller inte. Det är beklagligt att Transport åter väljer att varsla om stridsåtgärder istället för att föra konstruktiva samtal i akt och mening att hitta en uppgörelse.