Securitas skyddsvakt vid bil på flygplats

Sponsring och gåvor

Söker du sponsring för din verksamhet? Lokal sponsring ansvaras för av den lokala avdelningschefen och vi uppmuntrar sponsring som gynnar lokalsamhället. Sponsring av rikstäckande initiativ beslutas om centralt och nedan finner du Securitas förhållning till sponsring och gåvor. För att söka sponsring från Securitas -fyll i formuläret nedan.

Vi tar genom vår verksamhet ett stort ansvar i samhället och vi vill genom våra sponsringssamarbeten ytterligare förstärka vår positiva inverkan på samhället och dess utveckling.

Vi vill med vår sponsring:

 • Stärka bilden av oss som en viktig samhällsaktör
 • Stärka vårt varumärke
 • Skapa nya affärsmöjligheter
 • Förbättra och fördjupa relationen med våra kunder

Vi är en platt organisation och sponsring på lokal nivå beslutas om av respektive avdelningschef. Vi ser gärna att våra sponsringsåtaganden är av lokal karaktär och stödjer program som gynnar lokalsamhället inom till exempel konst och idrott.

Alla ansökningar om sponsring eller gåvor ska skickas in genom formuläret nedan.

Securitas tillämpar standardiserande belopp för sponsring och gåvor när vår motprestation gäller kontant ersättning. Beloppen är 2 500, 5 000 och 10 000 kronor.

Vad är sponsring och vad är en gåva?

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Den sponsrade ger vissa förmåner till sponsorn, i det här fallet Securitas, och får som motprestation kontanta medel, varor eller tjänster. Har inga krav på motprestation avtalats handlar det inte om sponsring utan är fråga om en gåva eller donation.

Securitas sponsrar inte:

 • Politiska eller religiösa organisationer
 • Aktiviteter som kan betraktas som oetiska eller kontroversiella
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Riskfyllda aktiviteter
 • Projekt med koppling till droger, alkohol eller tobak
 • Enskilda personer
 • Bidragsverksamhet
 • Föreningar drivna i bolagsform
 • Passiv insamlings- och bidragsverksamhet

Fyll i formuläret så noggrant som möjligt. Gäller förfrågan större belopp än de standardiserade kan handläggningstiden vara upp till tre månader.

Vi stödjer för tillfället en rad olika organisationer och initiativ och har begränsad förmåga för fler åtaganden men vi utvärderar alla inkomna förfrågningar.

Vi sponsrar för tillfället bland annat följande organisationer och initiativ:

 • Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
 • KRIS – Kriminellas revansch i samhället
 • Polisidrottsförbundet
 • UNHCR
Fyll i formuläret för önskad sponsring så kontaktar vi dig
*
*
*
*

Vad gäller förfrågan?

*
*
*

Söker du kontanta medel, ange önskat standardbelopp

*
*

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär samtycker du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer