flygplatskontrollanter vid sakerhetskontroll

Planering och schema efter övergången

Nu börjar det närma sig verksamhetsövergång. Här hittar du all information du som berörs av detta behöver.

För dig som arbetar i säkerhetskontrollen

När övergången skett är målet att ingen ska märka någon skillnad på schemats lediga dagar de första månaderna, det vill säga i maj och juni. De största förändringarna är dels att du endast kommer att få ett schema som sträcker sig över en månad i taget under maj/juni. Detta har bl.a. med Securitas planeringssystem att göra. Dels kommer en förändring att bestå i att passtiderna inte kommer att bli samma som idag och de kan komma att förändras hela tiden. Dock är ett morgonpass alltid ett morgonpass.

I fortsättningen kommer en del av er att få scheman som sträcker sig över ett kvartal, d.v.s. tre månader. Framförallt gäller detta er som har en heltidsanställning. De flesta kommer dock att få månadsschema även i fortsättningen. Anledningen till detta är främst den ständigt föränderliga tidtabellen, men även förändringar i form av att kollegor slutar, går på föräldraledighet under längre perioder m.m. Genom att ha kortare planeringsperioder slipper både ni och vi att göra förändringar i efterhand. Det innebär att det schemat som ni får är det som kommer att gälla under hela perioden och med ytterst få ändringar. Du kommer också att ha en annan möjlighet att påverka ditt schema innan det är klart om det finns dagar då du behöver vara ledig exempelvis. Vi kommer att ta fram en rutin för hur det ska gå till och med hur långt varsel vi behöver ha önskemål för att kunna tillgodose dem om det är möjligt.

Ni kommer även i fortsättningen att ha en fast schemastruktur där ni vet vilka lediga dagar och helger ni har men det är möjligt att den förändras något och exempelvis bli färre antal arbetsdagar eller längre pass. Ibland kommer det också att hända att vissa dagar plockas bort eller att någon enstaka dag läggs till beroende på hur timmarna blir fördelade på planeringsperioden (månaden eller kvartalet). Större förändringar sker dock alltid i samråd med dig!

I ditt schema kommer du inte bara att se NÄR du ska arbeta utan också VAR, alltså vilket arbetsställe du kommer att ha under dagen. Det kommer inte att finnas utrymme för att byta arbetsställe under passet som det finns idag. Istället växlar du hela dagar: Brukar du arbeta i HBS 20% av din tid kommer du antagligen att göra det även i fortsättningen men under hela passet istället för edel av pass.

Jobbar du enbart morgonpass idag kommer du att fortsätta med det, samma gäller naturligtvis för de som jobbar kvällspass.

Sammanfattning

  • Du kommer att vara ledig samma helger som idag
  • Du kommer att jobba mornar/kvällar som du gör idag
  • Du kommer inte att arbeta mer än 2 helger av 4 i genomsnitt
  • Du kommer att ha en fast ”snurra” med få avvikelser
  • Dina passtider kan komma att förändras från dag till dag och från månad till månad
  • Du kommer att i viss mån kunna påverka ditt schema om du vill byta dagar eller vara ledig något enstaka pass

 

För er som endast jobbar i bevakningen

Ni som jobbar i bevakningen kommer i större utsträckning att återkommande, ha samma passtider precis som nu vilket beror på hur avtalet är skrivet. Precis som för personalen i säkerhetskontrollen kommer ni bara att få schema för en månad under maj och juni och vi kommer att göra schema som ser ut som de ni haft förut i alla fall för maj. Eftersom passtiderna blir aningen förändrade kan det hända att det blir vissa avvikelser när det gäller själva passtiden: Brukar du jobba 05:30-18:00 kanske det blir 06:00-18.00.  Från och med juli kommer schemat att omfatta ett kvartal i taget.

Så småningom kommer era scheman att behöva ändras. Detta kommer att ske lite senare – svårt att säga när – och det kommer att ske på ett öppet och transparant sätt så att alla förstår och har insyn i det som händer.

Gäller  för samtliga

Sommarsemestrarna ligger naturligtvis kvar som planerat, likaså all ledighet som ligger framåt i tiden och som du redan blivit beviljad. Det är kritiskt att föra över så mycket information på en gång från ett system till ett annat och det kan såklart hända att det blir fel. Titta noga på ditt schema så att all ledighet finns med och att den ligger på rätt dagar. När vi för över all information kan det komma att bli fel och det är superviktigt att ni så fort som möjligt meddelar detta så att vi kan rätta till det.

Vill du söka ledigt eller byta pass med en kollega gör du det på speciella blanketter. Ledigheten eller passbytet är INTE beviljat förrän du får blanketten åter med ett ok. Är det väldigt kort varsel kan den bli beviljad omgående om det går och du lämnar då in blanketten i efterhand. Vi kommer alltid att försöka ge besked på sökt ledighet/passbyte så fort som möjligt men det gäller också att du lämnar in i god tid. Sjukanmälan, VAB och liknande kommer att anmälas enligt en fastställd rutin.

Dialog runt schemat är A och O för att det ska fungera på ett så bra sätt som möjligt, både från vår och från er sida. Ge och ta är det som gäller. Att klaga på sitt schema hos sina kollegor är inte speciellt konstruktivt då de inte kan göra något åt det. Från vår sida lovar vi att vi alltid kommer att göra vårt yttersta för att göra så bra schema till så många som möjligt även om alla inte alltid kommer att vara helt nöjda. För att schemaläggningen ska vara så rättvis som möjligt kan man inte alltid få precis som man vill.

Och du, glöm inte att höra av dig om du har frågor till planeringen.landvetter@securitas.se. Alla planerare har tillgång till denna brevlåda som är aktiv från och med när schemat släpps. 

Telefonnummer för kontakt med såväl långtids- som akutplanering får vi återkomma med.