Securitas flygplatskontrollanter i möte med kund i säkerhetskontrollen

Securitas välkomnar personal från Landvetter

Nyligen stod det klart att Securitas Sverige AB vunnit upphandlingen av säkerhetstjänster vid Göteborg Landvetter Airport. Uppdraget innefattar också en övergång av de närmare 300 medarbetare som arbetar vid flygplatsen idag. Är du en av dem? Välkommen till Securitas! Här hittar du mer information om vad som händer nu och hur övergången kommer gå till.

Bakgrund

Övergången är en Las § 6b övergång och är något som är inskrivet i handlingarna mellan parterna. För den enskilde medarbetaren innebär detta att anställningen kommer att övergå till Securitas den 1 maj 2019 om man inte klart motsätter sig övergången. Något som i såfall skall ske till den nuvarande arbetsgivaren dvs. Swedavia.

Swedavia tillämpar idag branschavtal kommunikation tecknat av Almega. Securitas tillämpar ett arbetaravtal och ett tjänstemannaavtal tecknat med Säkerhetsföretagen. Det ovan nämnda innebär avtalsbyte. Securitas kommer inte att tillämpa det avtal som gäller idag på Swedavia. Securitas nuvarande fackliga parter är Transportarbetareförbundet på kollektivsidan samt Unionen och Ledarna på tjänstemannasidan. Alla anställda som går med över till Securitas omfattas av ettårsregeln, denna innebär att Securitas är skyldig att tillämpa de villkor de anställda hade hos Swedavia i längst ett år. Denna rätt kan förhandlas bort genom kollektivavtal. Securitas har varit i kontakt med de nuvarande fackliga organisationerna, denna kontakt kommer troligtvis att övergå i en förhandling om villkor. Om man väljer att motsätta sig övergången kan det uppstå arbetsbrist hos överlåtaren, dvs hos den nuvarande arbetsgivaren Swedavia. 

Vanliga frågor och svar

När kommer information kring mitt svar om övergången?
För skyddsvakter kommer förfrågan senast januari och för övriga senast februari. Ni behöver inte göra något själva i nuläget. Ni kommer att få den info och de dokument ni behöver för att göra ert val i god tid.

Jag som inte är fast anställd vad händer med mig?
Alla som är tillsvidareanställda kommer att gå över. Vikariat samt allmän visstid går över om anställningens slutdatum är efter övergången. Intermittenta anställningar går inte per automatik över. Ovanstående gäller om man inte motsätter sig övergång.

Jag är tjänstledig nu, vad händer med mig?
Alla med en tillsvidareanställning i grunden går över oavsett om man är Föräldraledig, tjänstledig, studieledig samt sjukskriven.

Jag är sjukskriven på 100% och kommer troligtvis inte tillbaka på en längre tid. Vad gäller för mig?
Du omfattas av övergången om du inte motsätter dig denna.

Vilken framförhållning skall man som medarbetare ha om man vill söka föräldraledighet inom Securitas?
Vi tillämpar självklart föräldraledighetslagen.

Kan man ångra sig och gå tillbaka till Swedavia om man har gått över till Securitas?
Har man gått med över kan man inte ångra sig.

Kan man bli uppsagd efter övergången?
Inte på grund av övergången. Däremot kan det behövas göra justeringar av verksamheten i framtiden. Detta sker då enligt lagen precis på samma sätt som gäller för er idag. Securitas planerar i dagsläget inga förändringar.

Vad har Securitas för uppsägningstider?
Vid egen uppsägning mellan 1-3 månader beroende på anställningstid. Vid företagets uppsägning mellan 1-6 månaders uppsägning beroende på anställningstid.

Jag arbetar mest tidiga pass (eller sena pass) för det passar bäst för mig och min familj. Kan jag göra det efter 1 maj också?
Securitas kommer att göra det som krävs för att alla anställda skall få scheman som passar individen. Men man kan aldrig lova att ett visst sätt att arbeta kommer att gälla för evigt. Det överordnade för Securitas är att driften skall fortlöpa på ett effektivt sätt detta för att uppfylla avtalet med Swedavia kring driften på Landvetter.

När kommer Securitas att kunna lämna besked om vilka scheman som gäller fr.o.m. 1 maj?
Det kan vi inte svara på i dagsläget.

Kan man ta del av SFF:s (Swedavia friskvårdsförening) aktiviteter och vara delaktig i deras verksamhet även efter 1 maj 2019?
Det är en fråga som Securitas får diskutera med Swedavia. I dagsläget finns inget svar på frågan.

Får man utbildning även efter att man fyllt 63 år?
Så länge du har en anställning hos Securitas måste du ha adekvat utbildning, detta gäller oavsett ålder.

Jag har personliga anställningsvillkor, vad händer med dessa?
Är det inte fråga om kollektivavtalsvillkor behåller man dessa om de är avtalade.

Måste man bära uniform?
Om man arbetar operativt i daglig drift bär du som anställd alltid uniform. Alla som är anställda hos Securitas har en personlig uniform.

Vad händer med mina villkor efter ett år?
Huvudregeln är att de villkor Securitas har idag börjar gälla. Detta beror på de förhandlingar vi kommer att ha med de fackliga organisationerna efter jul.

Har Securitas friskvårdsbidrag?
Nej, inte i form av bidrag, men Securitas är anslutet till Benify och i deras tjänster finns rabatter på träning etc. 

Min samlade anställningstid hos Swedavia går den över till Securitas?
All anställningstid går med över.

Vad har Securitas för typ av semester?
Securitas tillämpar timsemester för anställda kollektivare och semesterdagar för tjänstemän. 

Om det i framtiden blir en omorganisation hos Securitas vad händer med oss då?
Samma som skulle hänt om Swedavia haft kvar driften. Det vill säga enligt lagen.

Har Securitas någon övre gräns, när det gäller ålder, för att arbeta hos er?
Nej

Det finns annonser ute för arbete på Landvetter varför?
Securitas måste säkra upp driften efter den 1 maj. Detta påverkar inte övergången.

Finns det möjlighet att arbeta på en annan flygplats?
Ja, om man vill och passar för jobbet har man alla möjligheter önska ett byte till annan arbetsplats och andra arbetsuppgifter.

Vilket schema kommer att gälla?
Precis som idag kan schemat komma att ändras, detta för att passa driften. Securitas kommer inte att ändra schemat utan anledning.

När kommer Securitas att kunna lämna besked om vilka scheman som gäller fr o m 1 maj?
Det kan vi inte svara på i dagsläget.

Vad händer med min semester?
Under ettårs-regeln kommer semestern att vara som förr. I framtiden kan det bli fråga om justeringar på semesterdagar över 25. Sparad semester kommer troligtvis att gå över till Securitas. Redan beviljad semester kommer att gälla.

Var skall vi parkera?
Detta är en förhandlingsfråga, finns inget svar på i dagsläget. Securitas tittar på saken tillsammans med Swedavia.

Får vi rabatt på västtrafik?
Detta är en förhandlingsfråga, finns inget svar på i dagsläget. 

Fruktkorgen vad händer med den?
Detta är en fråga för den lokala och direkta driften efter övergången.

Hur går utbildningsprocessen till? 

Innan verksamhetsövergång:

  • Vapenutbildning för de som idag är skyddsvakter och har anmält intresse.
  • Urvalsprocess beroende på lämplighet och uppfyllda utbildningskrav- och kriterier. 

Efter verksamhetsövergång:

  • Fortsatt utbildning för övrig bevakningspersonal som idag inte är skyddsvakter och som anmält intresse.
  • Urvallsprocess beroende på lämplighet och uppfyllda utbildningskrav- och kriterier.
  • Start 1 maj. Om man inte är skyddsvakt med vapenutbildning arbetar hen kvar vid flygplatsen men i annat bevaknings- och säkerhetsuppdrag på flygplatsen.
Vaktare ronderar runt flygplats med fyrhjuling.

Vad händer efter övergången?

Verksamhetsövergången närmar sig med stormsteg. Hur påverkar det dig och ditt schema och hur blir det med semestern du redan ansökt om?

Här kan du läsa mer om hur övergången påverkar dig
Skyddvakt med hund i lagerlokal.

Vill du arbeta som Skyddsvakt?

Är du ansvarsfull och har god kommunikationsförmåga med andra människor? Just nu söker Göteborg Landvetter Airport vapenbärande skyddsvakter.

Läs mer om tjänsten och ansök här