Securitas security guard Vienna

Securitas Sverige AB går över till elektroniska leverantörsfakturor

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor har Securitas beslutat att övergå till att ta emot e-fakturor. Genom att välja e-fakturering effektiviseras gemensam administration, vi värnar om miljön och vårt samarbete stärks.

E-faktura

En e-faktura är en faktura som ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt. Den är digital från det att den skapas i affärssystemet av utställaren tills den tas emot och behandlas av mottagaren, det vill säga e-fakturan är elektronisk genom hela flödet. Observera att en PDF-faktura via e-post inte klassas som en e-faktura då den inte kan hanteras elektroniskt genom hela flödet.

Innehållskrav

Securitas har som krav att alla fakturor ska innehålla ett 4-ställigt kostnadsställe för att bli godkända. Kostnadsstället måste anges i ett referensfält på fakturan, och det består alltid av fyra siffror.

Securitas e-fakturalösningar

Securitas har valt Pagero som samarbetspartner för e-fakturering. Intresseanmälan görs på www.pagero.com/intresseanmalan (ange projektkod SECURITAS) eller ring 031-730 88 30.

Securitas erbjuder även Pagero Free Web Portal för leverantörer som skickar färre än 25 fakturor per år. Mer information om portalen och hur ni kommer igång med e-faktura finns på följande länk: www.pagero.com/securitas

Har du frågor om elektroniska fakturor?

Har du frågor kring din faktura, vänligen kontakta beställaren alternativt Martha Dereskogh på 010-470 29 91 eller martha.dereskogh@securitas.se.