Securitas flygplatskontrollanter i möte med kund i säkerhetskontrollen

Securitas har utsetts till ett av Sveriges karriärföretag 2016

Securitas har utsetts till en av Sveriges topp hundra mest spännande arbetsgivare under 2016. Utmärkelsen delas ut till företag som aktivt fokuserar på medarbetarnas utveckling, ökat engagemang och en förbättrad arbetsplats.

Varje år utser Jobtip Sveriges mest spännande bolag att göra karriär på. Tillsammans med tusentals andra företag har Securitas utvärderats bland annat utifrån karriär- och utvecklingsmöjligheter, medarbetarengagemang, internationell räckvidd samt internt och externt employer brand. Därefter utses Sveriges hundra mest spännande företag för yrkesverksamma att göra karriär på och i år blev Securitas ett av dessa företag.

Motiveringe lyder:
”Som Sveriges största säkerhetsföretag verkar Securitas inom många områden och kan däri erbjuda sina medarbetare stora utmaningar och varierande arbetsuppgifter. I dessa utmaningar får Securitas anställda möjlighet att växa inom företaget genom intern rotation. Ledorden ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet är naturliga inslag i vardagen på Securitas och har som effekt skapat lojala medarbetare. Lägg därtill breda rekryteringskampanjer som attraherat nya talanger, och det står klart att Securitas utses till ett av Sveriges 100 Karriärföretag 2016.”

Klicka här för att läsa mer om Securitas som ett av Sveriges 100 karriärföretag 2016.

Klicka här för att läsa mer om dina karriärmöjligheter på Securitas.