Securitas security guard Chicago

Vanliga frågor

Att ställa rätt frågor och vara intresserad av sin omgivning är en viktig del av att arbeta inom säkerhetsbranschen. Nedan svarar vi på några av de frågor som du kan ha om du är intresserad av att arbeta hos oss på Securitas Sverige.

Vilka slags tjänster har ni på Securitas?

Våra drygt 9 500 medarbetare arbetar med en mängd olika uppgifter. Hos oss kan du bland annat arbeta som:

 • Väktare
 • Flygplatskontrollant
 • Skyddsvakt
 • Säljare
 • Projektledare
 • Ordningsvakt
 • Brandskyddstekniker
 • Operatör i larmcentral, kameracentral eller servicecentral
 • Drifttekniker
 • Kundtjänstmedarbetare
 • Parkeringsvakt
 • Biljettkontrollant

Samt även en mängd administrativa tjänster i supportfunktionerna.

Vilka förkunskapskrav har ni?
Vilken slags kunskap och erfarenhet du behöver för att söka jobb hos oss beror på vilken tjänst det handlar om. För många av tjänsterna bör du ha tidigare erfarenhet och kanske även utbildning inom området.

För att arbeta som väktare, flygplatskontrollant och liknande tjänster behöver du ingen utbildning sedan tidigare. Vi utbildar dig om du anställs hos oss.

Finns det särskilda krav för att arbeta i ett auktoriserat bevakningsföretag?
Ja, alla medarbetare som anställs i Securitas Sverige måste vara godkända av Länsstyrelsen för arbete i auktoriserat bevakningsföretag. Detta regleras i Lag (1974:191) om bevakningsföretag och det gäller alla tjänster i företaget även om du inte arbetar med bevakningsverksamheten. Om du är intressant för en anställning hos oss söker vi godkännande hos Länsstyrelsen för dig, det är en del i vår rekryteringsprocess och inget som du behöver tänka på själv.

Vad som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut kan vi inte i detalj svara på, men du som arbetssökande prövas ”med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i sådant företag”.

Gör ni tester eller andra kontroller inför anställning?
Alla personer som är aktuella för anställning i Securitas Sverige genomgår någon form av rekryteringstest. Hur testerna ser ut skiljer sig åt mellan olika befattningar men testet består av olika delar som testar allt från språkkunskaper till kompetensprofil och förmågor av olika slag.

Vi inhämtar också en ekonomisk upplysning kring betalningsanmärkningar på de personer som är aktuella för anställning. Om vi inhämtar en ekonomisk upplysning för dig så får du en upplysningskopia hemskickad.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss