Securitas väktare ronderar kontorsbyggnad

Säkerhetslösningar för utbildningssäten

En säkerhetslösning som inkluderar säkerhetskameror ger en god ekonomisk utdelning och skapar dessutom trygghet bland personal, studenter och besökare.

På en skola eller universitet finns både materiella och immateriella värden att skydda, men framförallt studenter, lärare och andra besökare. Skolor utsätts ofta för klotter och skadegörelse, exempelvis i form av trasiga fönsterrutor, men även för inbrott, brand och stölder. Skadegörelsen leder ofta till höga kostnader för sanering och inställda föreläsningar när lokaler inte kan nyttjas eller rätt utrustning saknas.

Genom att installera en tekniklösning med säkerhetskameror kan en stor del av problemet åtgärdas. Kamerorna ger en tidig bekräftelse på om någon påbörjar ett försök till inbrott eller brand och med högtalare kopplat till systemet kan larmoperatören varna personerna på plats. Därmed kan åverkan snabbt avbrytas innan den lett till större skador och väktare, polis eller räddningstjänst kan snabbt kallas till platsen.

Säkerhet och service i ett

Skolor betyder ofta öppna miljöer med många människor i rörelse. På en högskola eller ett universitet ställer mängden studenter krav på ett flexibelt passersystem och på god service. Med en stationär väktare på området får du snabb åtgärd om något larmar och kontroll av att inga obehöriga kvarstannar i dina lokaler. Samtidigt fungerar väktaren som en värd för din skola och är behjälplig med att svara på frågor och att visa vägen.                                                                                       

Kontakta oss för mer information om våra säkerhetslösningar.

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär samtycker du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer

En av de stora fördelarna med Securitas är att vi har ett brett tjänsteutbud vilket gör att vi kan utveckla vår leverans till dig om säkerhetsbilden skulle ändras under avtalstiden. Du kan i samma säkerhetsavtal komplettera med exempelvis personlarm eller personskyddsväktare om det uppstår en hotfull situation. Klicka här för att läsa mer om personlarm och klicka här för att läsa mer om personskydd. Arrangerar din skola föreläsningar runt känsliga ämnen eller med kontroversiella föreläsare förstärker vi lätt din säkerhet, exempelvis genom att sätta in en temporär säkerhetskontroll till lokalerna. Klicka här för att läsa mer om säkerhetskontroller. Kontakta oss om du vill veta mer.

Kundcase: Borlänge kommun

Securitas tryggar Borlänge kommuns skolor på nätterna. Med hjälp av intelligenta säkerhetskameror får väktarna direkt signal om en brand eller skadegörelse är på gång i lokalerna och kan agera utifrån situationen. Klicka på filmklippet till vänster för att veta mer om vår säkerhetslösning.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss