vaktare i hamn

Hamn och sjöfart

Med gedigen erfarenhet och säkerhetstjänster anpassade för hamn- och sjöfartsskydd ger vi på Securitas dig en heltäckande säkerhetslösning.

I en hamn finns många delar som behöver säkras på grund av organiserad brottslighet och terrorism och säkerhetsarbetet baseras på ett internationellt regelverk som är mycket strikt. Välj Securitas som säkerhetsleverantör för att få ett helhetsåtagande av säkerheten. Vi har en gedigen nationell och internationell erfarenhet av säkerhetsarbete inom hamnanläggningar och sjöfart och erbjuder:

  • Säkerhetsanalyser och säkerhetsplaner
  • Tekniska säkerhetssystem och väktartjänster
  • Utbildningar och övningar
  • Kontroller och inspektioner

Säkerhetslösning hamn- och sjöfartsskydd

Med en säkerhetslösning från Securitas får du pålitlighet och flexibilitet men framför allt ett helhetsåtagande. Vi designar och installerar den säkerhetsteknik som behövs utifrån din verksamhet och kompletterar med väktare och hamnskyddskontrollanter för att utföra exempelvis tillträdeskontroll och säkerhetskontroll av passagerare och bagage.

Säkerhetskameror är ett kostnadseffektivt verktyg för rondering av stora ytor och för att upptäcka försök till skador på stängsel och liknade. De används även för kontroll av in- och utpassering genom kontakt med vår larmcentral som finns tillgänglig dygnet runt.

Kontakta oss för mer information om säkerhetslösningar för hamn och sjöfart

Är alla rutiner inövade?

Regelbunden övning och utbildning krävs för att upprätthålla säkerhetsnivån i hamnanläggningen. Vi hjälper dig att planera och genomföra dessa utifrån förutsättningarna i din hamn med såväl teoretiska som praktiska övningar. Securitas är också det enda säkerhetsföretaget i Sverige som erbjuder grundläggande säkerhetsutbildning för hamnsäkerhetschefer. Klicka här för att läsa mer om våra säkerhetsutbildningar inom sjöfartsskydd.