vaktare vid lastbil

Vi säkrar transporter

Securitas är en stark leverantör för Supply Chain Security genom vår närvaro i fler än 50 länder. Vi levererar skräddarsydda tekniska lösningar och personell bemanning i alla delar av kedjan där det behövs för just din verksamhets behov.

I en logistikkedja finns det många aktörer: distributionsanläggningar och lastcentraler, logistikföretag och speditionsfirmor men också säkra rastplatser, lagerlokaler och kurirföretag. Säkerhet ska finnas med som en röd tråd i all hantering av gods från producenten till konsumenten både nationellt och internationellt.

I tryggt förvar

Medan godset förvaras i lagerlokaler, distributionsanläggningar och lastcentraler skyddar vi det mot både brand, inbrott och stöld. Vår säkerhetslösning innehåller staket, grindar, kamera-, larm- och passersystem som kompletteras av ronderande bevakning. Vi använder fjärrstyrda kameratjänster för smidig kontroll av in- och utpassering till området. Våra väktare på plats utför även service och underhåll av brandskyddet i lokalerna.

Vill du veta mer om våra säkerhetslösningar för distribution och transport? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Kontakta oss!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär samtycker du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer

Säkerhetslösningar vid transport

Ute på vägarna säkrar vi transporten med GPS-positionering och larm som indikerar om transporten tar en annan väg eller om lasten öppnas vid tillfällen som den inte ska öppnas på. Det ger en trygghet både för föraren och för ägaren till godset. Med Securitas geografiska täckning över hela Europa kan vi fortsätta bevakning av transporten och rycka ut vid behov i hela Europa. Vi samarbetar också med lokala initiativ för säkra parkeringar längs transportsträckan.

Vid extra känsliga laster eller vid hög hotbild sätter vi in en följebil under transporten.

Certifieringsprogram

Vi jobbar med de flesta certifieringsprogram för att du ska kunna certifiera flödet och anläggningarna i logistikkedjan. Vare sig du behöver TAPA, AEO, C-TPAT eller ISO 28 000-certifiering så har vi specialister som kan hjälpa dig.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss