vaktare i butiksmiljo

Bank och finans

Securitas stora organisation och omfattande säkerhetstjänster skapar trygga arbetsplatser för anställda inom finansbranschen.

Securitas har ett brett tjänsteutbud för att skapa flexibla och kostnadseffektiva säkerhetslösningar för kunder inom bank och finanssegmentet såsom, bankkontor, växlingskontor, finansiella institutioner, fondbolag och försäkringsbolag. Vår stora organisation gör det också möjligt för oss att snabbt utöka säkerheten vid behov.

Säkerhetslösningar för bank och finans

I en säkerhetslösning för kunder inom bank och finanssegmentet lägger vi stor vikt vid det fysiska skyddet som inbrottslarm, överfallslarm och säkerhetskameror. Brandskyddet är också en del av säkerheten. Vi har specialkompetens i form av instruktörer och brandingenjörer inom organisationen och kan hjälpa dig att upphandla brandlarmsanläggningar, utföra egenkontroller av brandlarm och brandskyddsprodukter samt utbilda dig och din personal i såväl brandsäkerhet som första hjälpen.

Vi kompletterar tekniken med mobila väktartjänster för kontroll av lokalerna under nätter samt låsning och upplåsning av lokalerna så att du och dina kollegor tryggt kan börja jobba.

Finansvärlden i stort är extra intressant i vissa kretsar. För att du ska kunna ligga steget före med bevakning av trender inom säkerhetsläget erbjuder vi tillsammans med vårt dotterbolag Pinkerton (före detta Seccredo) omfattande omvärldsbevakning, företagskontroller, resesäkerhet och krishantering. Vi är även auktoriserade att utföra personskyddstjänster om behovet skulle uppstå.

Även vid kontantlösa bankkontor kan risk för rån och hot vara en del av vardagen. Vi vill att dina medarbetare ska känna sig trygga och vara förberedda om en liknande situation uppstår. Vi erbjuder därför säkerhetsutbildningar bland annat med inriktning mot hot och rån. I vår ledningscentral finns vi tillgängliga dygnet runt för med stöd i form av krisjour om något skulle inträffa.

Här kan du kontakta oss gällande säkerhetslösningar inom bank och finans.

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär samtycker du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer