Securitas security guard

Små och stora övningar

Håll säkerhetsarbetet i hamnen på hög nivå med regelbundna övningar. Anlita Securitas för övningar – stora som små.

Regelverket för sjöfartskydd och för hamnskydd kräver att du regelbundet övar och tränar säkerhetsarbetet i hamnen med utgångspunkt från skyddsplanen. Mindre övningar ska genomföras en gång i kvartalet och minst en större övning ska genomföras årligen.

Securitas har mycket stor erfarenhet av att genomföra olika typer av övningar anpassade till den enskilda hamnens förutsättningar. Övningarna syftar till att teoretiskt och praktiskt träna personal i säkerhetsarbetet med sjöfartskydd och hamnskydd. Vi övar på olika sätt för att variera oss; allt från så kallade skrivbordsövningar med teoretiska scenarion till praktiska fullskaleövningar med myndigheter och samhällsresurser inblandade.

Har du frågor om övningarna kontaktar du Johan Ohlsson, se kontaktuppgifter till höger. Vill du boka in övningar med Johan Ohlsson?

Vill du se hur det går till?

Klicka på filmklippet för att se hur det gick till när Securitas anordnade en fullskaleövning för Stena Line tillsammans med relevanta myndigheter för att träna hantering av ett fartyg i nöd. Allt från livräddning till mediakontakt övades.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom sjöfartsskydd.
Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller e-post johan.ohlsson@securitas.se

ISPS-koden, International Ship and Port Facility Security code, beskriver grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning eller ombord på ett fartyg.

Syftet med säkerhetsarbetet är att skydda den internationella sjöfarten mot olagliga handlingar.